nieuws

10 april 2018VVT Nieuws

‘De juiste zorg op de juiste plek’ aangeboden aan minister Bruins

Op 6 april 2018 is het rapport ‘De juiste zorg op de juiste plek’ aangeboden aan minister Bruins. Het rapport is van belang omdat de inhoud leidend wordt voor de af te sluiten Hoofdlijnenakkoorden. De Taskforce die dit rapport heeft opgesteld bestond uit onafhankelijke experts, die op persoonlijke titel een bijdrage hebben geleverd. John Kauffeld, bestuurder bij Espria, heeft deelnomen vanwege zijn kennis van en ervaring in de VVT.  

Versterking eerste lijn is de toekomst

ActiZ spreekt haar waardering uit over de inhoud van ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Al langer pleit ActiZ er voor om het zorgaanbod in de eerste lijn toekomstbestendig te maken. Zorg moet thuis of dicht bij huis geboden kunnen worden en duurdere zorg moet zo veel mogelijk voorkomen worden. Begin februari riep ActiZ de beide bewindspersonen nog op om de acute zorg voor kwetsbare ouderen anders te organiseren. Jaarlijks vinden 322.000 vermijdbare ziekenhuisopnames plaats. Door de zorg anders te organiseren besparen we veel leed, onnodige belasting van ouderen en veel geld, want een ziekenhuisbed kost gemiddeld € 800 per dag. ActiZ ondersteunt het voornemen van minister Bruins om de inhoud van ‘De juiste zorg op de juiste plek’ leidend te laten zijn bij de afsluiting van de Hoofdlijnenakkoorden 2018–2021. 

Essentie van ‘De Juiste zorg op de juiste plek’

De essentie van de Juiste zorg op de juiste plek is: het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health). 

Transformatie noodzakelijk

De Taskforce ‘Zorg op de juiste plek’ vindt dat de (zorg)vraag van mensen centraal moet staan. Er moet meer aandacht komen voor preventie en tijdige signalering van ziekte. Het toenemend aantal ouderen en chronisch zieken vraagt om een andere organisatie van de zorg. Digitalisering en e-health zijn noodzakelijk, ook om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden. 

De Taskforce benadrukt dat er over de omslag in zorg al veel is geschreven en gesproken. Het is nu van belang om een beweging op gang te brengen: leren met en van de praktijk, mogelijkheden beter benutten, belemmeringen wegwerken, met ruimte voor verscheidenheid en experimenten.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws