nieuws

11 april 2018VVT Nieuws, Zorg

ActiZ en zorgverzekeraars geven overzicht in ELV loketfuncties

Het ministerie van VWS heeft aan verzekeraars gevraagd een landelijk dekkend netwerk voor ELV loketfuncties op te stellen. Aanleiding was de grote druk op de (spoed)zorg in de keten voor kwetsbare ouderen, en het beperkte inzicht voor verwijzers in bedden voor het eerstelijns verblijf.
Dit landelijk dekkend netwerk moest op 1 april jl. beschikbaar zijn. Vorige week hebben de verzekeraars de minister geïnformeerd over de loketfuncties voor het eerstelijns verblijf. Ook ActiZ hield een peiling onder haar leden. 

Landelijk dekkend netwerk loketfuncties

Uit zowel de inventarisatie van ActiZ als van de verzekeraars blijkt dat in nagenoeg alle regio’s sprake is van loketfuncties voor eerstelijns verblijf. Dit wil zeggen dat verwijzers op een overzichtelijke laagdrempelige wijze inzicht kunnen krijgen in de beschikbaarheid van bedden voor eerstelijns verblijf. Wel geven aanbieders aan dat de financiële dekking van de loketfuncties nog een groot vraagstuk is : de door minister Schippers beschikbaar gestelde 55 miljoen is niet gebruikt om de middelen te bekostigen. ActiZ geeft zorgaanbieders dan ook het advies om dit onderdeel te maken van de inkoopgesprekken voor het eerstelijns verblijf. Daarnaast maakt zij zich op de landelijke tafels hard voor infrastructurele bekostiging van de loketfuncties. 

Doorontwikkeling loketfuncties : effectiever maken, verbreden en schotten opheffen

Zowel zorgaanbieders als verzekeraars zien doorontwikkeling-potentieel. Het is nu aan de verzekeraars om de loketfuncties te faciliteren en te zorgen voor verbetering van de loketfuncties.
De potentie van de loketfuncties is nu al zichtbaar, maar ze kunnen nog effectiever worden ingezet voor beter zicht op capaciteit, benodigde beschikbaarheid en de in- en uitstroom van cliënten. Daarnaast kunnen zij bijdragen aan het in kaart brengen van de regionale vraag naar een tijdelijk bed of tijdelijke plaats. Uiteindelijk zou ActiZ graag zien dat er meer flexibiliteit komt in de beschikbare bedden: nu wordt tijdelijke herstel en criseszorg vanuit drie domeinen (Wlz, Zvw, Wmo) aangeboden, dit zorgt nu voor suboptimaal gebruik van de bedden, omdat ze allemaal ander gelabeld zijn. Het weghalen of uitwisselbaar maken van deze schotten is dan ook een zeer nadrukkelijke wens. Dit vraagt om wijzigingen in regelgeving vanuit VWS en/of meer comfort vanuit verzekeraars/zorgkantoren.  

Minister Bruins roept op tot verbreden en verstevigen loketfuncties voor eerstelijns verblijf

Ook Minister Bruins ziet de potentie van het eerstelijns verblijf: vorige week zond hij een brief naar de Tweede Kamer waarin hij aan verzekeraars vraagt om voor het einde van het jaar de loketfuncties te verbreden.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
anne lee edens

Anne Lee Edens

Laatste nieuws