nieuws

01 maart 2018Kwaliteit, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Aandacht aanpak ouderenmishandeling blijft nodig

Minister Hugo de Jonge heeft aan de Kamer laten weten dat het RIVM onlangs cijfers openbaar heeft gemaakt vanuit de Gezondheidsmonitor – een initiatief van de GGD'en, GGD GHOR Nederland, CBS en RIVM –over ouderenmishandeling. Hij concludeert dat een té groot aantal ouderen in het peiljaar 2016 te maken heeft gehad met één of meerdere vormen van ouderenmishandeling. 

Psychisch geweld (beledigen, treiteren, kleineren of uitschelden) is daarbij de meest voorkomende vorm van ouderenmishandeling. Zo’n 4% van de 65+ers hebben hiermee te maken gehad. 

De nieuwste cijfers laten zien dat het nodig is de ingezette maatregelen op het gebied van ouderenmishandeling voortvarend door te zetten. Men gaat met name in de regio’s aan de slag met intensivering. In mei 2018 komt er een gerelateerd onderzoek beschikbaar dat momenteel wordt verricht door het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC). Op grond van de beide onderzoeken wordt daarna besloten welke aanvullende acties nodig zijn. 

Verplichtingen professionals

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling, altijd melden bij Veilig Thuis. Zij zijn vanaf dat moment ook verplicht een afwegingskader in hun praktijk te gebruiken. Iedere beroepsgroep maakt in de eerste helft van 2018 zijn eigen specifieke afwegingskader, met behulp van een basisdocument dat is opgesteld door het ministerie van VWS. De tweede helft van het jaar 2018 is bedoeld om de afwegingskaders een plaats te geven in het dagelijks werk van beroepskrachten en er, vooruitlopend op de verplichting er mee te werken, alvast mee te oefenen.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0443-001

Veronique Tubée

Laatste nieuws