nieuws

21 februari 2018VVT Nieuws

Resultaat debat 15 februari 2018

In de aanloop van het Algemeen Overleg met Minister van VWS De Jonge over verpleeghuiszorg, ouderenzorg en ouderenmishandeling kwamen drie relevante onderwerpen in het nieuws. Allereerst, het eigen ActiZ-rapport over de duurzame inrichting van de spoedzorgketen, dat ActiZ-bestuurders Ageeth Ouwehand en Jeroen van den Oever hebben aangeboden aan mevrouw Helma Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer.

Vervolgens heeft Minister van VWS De Jonge op Facebook gereageerd op rondzingende berichten over de extra middelen voor de verpleeghuiszorg, kamerbreed gesteund met de motie-Klever in 2016, die in het regeerakkoord zijn opgenomen (in de wandelgangen beter bekend als ‘de 2,1 miljard voor de verpleeghuiszorg’).

Tenslotte, op maandag 12 februari jl., lanceerden D66 en VVD een plan voor ‘parttime verpleeghuiszorg’, inmiddels bekend als ‘logeerzorg’. Sophie Hermans (VVD) en Vera Bergkamp (D66) vroegen om een pilot en een onderzoek naar de mogelijkheden hiervoor.

Het pact voor de ouderenzorg, waarover ActiZ in december al een brief aan de minister van VWS heeft gestuurd is in het debat meermalen aan de orde gekomen.

ActiZ heeft in de aanloop van het debat de paper aan de woordvoerders gestuurd.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws