nieuws

31 januari 2018Zorg

Uitstel overheveling extramurale behandeling naar Zorgverzekeringswet tot 2020

Deze aanvullende geneeskundige zorg wordt zowel aan kwetsbare individuen in de thuissituatie als aan groepen (dagbehandeling) geleverd. Nu nog vanuit een subsidieregeling en pas in 2020 vanuit de Zorgverzekeringswet. Net zoals de minister vindt ActiZ het belangrijk om deze zorg in samenhang met eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg te zien. Maar ActiZ maakt zich zorgen dat de huidige subsidieregeling en daarbij behorende indicatiestelling belemmerend werkt in de inzet van de specialist ouderengeneeskunde en gedragswetenschapper in de thuissituatie. Want juist voor deze kwetsbare doelgroep zou deze zorg voldoende toegankelijk moeten zijn om zwaardere zorg te voorkomen. 

Samenhang met eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg

De minister geeft in zijn brief aan dat hij het belangrijk vindt om deze uitbreiding van zorg naar de eerste lijn in samenhang te zien met het eerstelijnsverblijf en de (ambulante) geriatrische revalidatiezorg. Hij noemt daarbij als uitgangspunt dat wettelijke aanspraken en bekostiging moeten bijdragen aan het leveren van goede zorg voor iedereen op het juiste moment op de juiste plek door de juiste zorgverlener.

Reactie advies NZa

De brief van de minister is een reactie op het advies van de NZa waarover we u in ons bericht Definitief advies NZa aan VWS over extramurale behandeling van 8 januari al informeerden.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
anne lee edens

Anne Lee Edens

Laatste nieuws