nieuws

11 januari 2018Kwaliteit, VVT Nieuws

Indicatoren Basisveiligheid 2018 vastgesteld

Eind december 2017 heeft de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg de nieuwe indicatoren basisveiligheid verpleeghuiszorg vastgesteld. Deze gelden vanaf de meting over verslagjaar 2018. Over verslagjaar 2017 worden nog eenmaal de oude indicatoren uitgevraagd.

Ontwikkeling

De beroepsverenigingen Verenso en V&VN zijn vanuit de Stuurgroep Verpleeghuiszorg de trekkers van de opdracht tot het ontwikkelen van de nieuwe veiligheidsindicatoren. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de Stuurgroep, waar ActiZ deel van uitmaakt. Hier leest u meer over de achtergrond en ontwikkeling van de indicatoren. 

De nieuwe indicatoren betreffen 4 thema’s (zoals aangegeven in het kwaliteitskader):

  • medicatieveiligheid;
  • decubituspreventie;
  • gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen;
  • advance care planning. 

In de aanbiedingsbrief van de stuurgroeppartijen vindt u de indicatoren en een nadere toelichting op de procedure in 2018.

Naast deze indicatoren worden op verzoek van de IGJ twee aanvullende indicatoren uitgevraagd. De stuurgroeppartijen stemmen in met de thema’s van deze indicatoren, en zullen zorgen ervoor dat zij samen met de vier andere indicatoren in één keer worden uitgevraagd. De definitieve formulering van de IGJ-indicatoren is binnenkort gereed. Zij betreffen de thema’s:

  • sturen op kwaliteit en veiligheid;
  • continuïteit van zorg. 

In 2018 tweemaal uitvraag en aanlevering: over 2017 en over 2018

Belangrijk om alvast te weten is dat in 2018 twee uitvraagrondes plaatsvinden: éénmaal (voor de zomer) over 2017 met de oude indicatoren, en éénmaal (na de zomer) over 2018 met de nieuwe indicatoren. Twee keer uitvragen in één jaar is eenmalig nodig omdat niet alleen de inhoud maar ook de systematiek van uitvraag verandert. Tot nog toe werd achteraf over een verslagjaar verantwoord. De indicatoren over 2018 zullen echter met een ‘puntprevalentie’-meting worden aangeleverd. Dit wil zeggen dat u in een afgebakende periode de informatie verzamelt en aanlevert. 

ActiZ en BTN zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de uitvraag van de indicatoren en de aanlevering ervan aan het Zorginstituut. Over de praktische gang van zaken ontvangt u binnenkort nader bericht.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0911

Gerdienke Ubels

Laatste nieuws