nieuws

05 december 2017Financiering, VVT Nieuws

Voorschrift Zorgtoewijzing 2018 beschikbaar en tweede versie

ZN/Zorgkantoren hebben onlangs het Voorschrift Zorgtoewijzing 2018 gepubliceerd. Het protocol Crisiszorg en protocol Meerzorg zijn geïntegreerd in het Voorschrift. Het verschenen Voorschrift Zorgtoewijzing 2018 is een addendum bij de overeenkomst 2018 zorgkantoor – zorgaanbieder Wlz.

Belangrijkste wijzigingen

Het Voorschrift Zorgtoewijzing volgt de processtappen die de cliënt in de Wlz doorloopt. Wijzigingen naar aanleiding van de NZa-beleidsregels zijn daarin verwerkt en ZN heeft een stap gezet om de administratieve lasten te beteugelen. Het Voorschrift Zorgtoewijzing 2018 is vindbaar op de site van ZN en die van de zorgkantoren. De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:

  • De indicatiestelling voor het zorgprofiel VV 10 komt te vervallen vanaf 1 januari 2018. Het Voorschrift beschrijft de gevolgen voor mensen die palliatief terminale zorg nodig hebben en die zijn opgenomen of thuis wonen.
  • Medisch specialistische verpleging thuis (MSVT) valt voor mensen met een Wlz-indicatie vanaf 1 januari 2018 niet langer onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) maar onder de Wlz. Alleen verpleegkundige zorg onder directe aansturing van een specialist wordt nog betaald vanuit de Zvw, ook voor Wlz-geïndiceerden.
  • De toestemmingsverklaring voor tijdelijke behandeling naast een ZZP of VPT is aan de voorkant losgelaten. De verantwoordelijkheid voor het inzetten van noodzakelijke behandeling ligt bij de zorgaanbieder, in afstemming met de cliënt. Zorgkantoren richten een achteraf controle in.
  • Het protocol Crisiszorg en protocol Meerzorg zijn opgenomen in het Voorschrift.
  • Het Meerzorgprotocol is fors herschreven:
  1. Het document is teruggebracht naar een algemeen deel en de processtappen voor de drie onderdelen: intramuraal regulier, intramuraal proeftuin en thuiswonend.
  2. De proeftuinen zijn verbreed naar alle sectoren, dus ook de VV, en verlengd voor één jaar (tot en met 2018).
  3. Alle aanvraagsjablonen zijn digitaal geworden. 

Tweede versie

Vanaf 1 april 2018 zijn alle wijzigingen iWlz 2.0 van kracht. Dat heeft een forse impact voor zorgorganisaties en betekent een forse aanpassing van het Voorschrift Zorgtoewijzing 2018. Om die reden volgt een tweede versie van het Voorschrift Zorgtoewijzing 2018. ZN streeft ernaar deze aprilversie in februari 2018 te publiceren.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws