nieuws

20 december 2017VVT Nieuws, Zorg

Update betaaltitel voor e-consult

E-health kan de zorg beter, makkelijker en waarschijnlijk goedkoper maken. Daarom wil de NZa het gebruik van e-health toepassingen stimuleren. Zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg en de geriatrische revalidatiezorg kunnen per 2018 dan ook schriftelijke of belconsulten declareren. 

Voor de medisch-specialistische zorg zijn 3 aparte zorgactiviteiten geïntroduceerd die gelijk staan aan een polikliniekbezoek. Binnen de GRZ worden geen polikliniekbezoeken geregistreerd en daarom kan de GRZ geen gebruik maken van deze nieuwe zorgactiviteiten. Omdat de NZa e-health toepassingen wil stimuleren, mag vanaf 1 januari 2018 binnen de GRZ wel behandeltijd worden geregistreerd voor zorg op afstand in de vorm van:

  • Screen to screen consult
  • Belconsult
  • Schriftelijke consultatie 

Bij zorg op afstand binnen de geriatrische revalidatiezorg, mag alleen directe behandeltijd worden geregistreerd als het behandelen betreft in het kader van een behandelplan. Om te verduidelijken dat vanaf 2018 binnen de GRZ-behandeltijd mag worden geschreven, is de definitie van patiëntgebonden behandeltijd hiervoor aangepast. ActiZ is nog met de NZa in gesprek om te kijken hoe e-health beter inzichtelijk gemaakt kan worden binnen de geriatrische revalidatiezorg.

anne lee edens

Laatste nieuws