nieuws

20 december 2017Kwaliteit

Publieksversie Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en handreiking voor cliëntenraden

Het LOC, Zeggenschap in zorg heeft twee publieksversies gemaakt van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Er is een tekstuele versie en een korte video.

Daarnaast is er een handreiking van het LOC met tips voor cliëntenraden. Hoe kan de cliëntenraad erop letten dat alle bewoners goede zorg krijgen?
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg.
Meer informatie over dit kwaliteitskader vindt u bij het Zorginstituut Nederland.

1-DSC_0911

Laatste nieuws