nieuws

22 december 2017VVT Nieuws

Plenair debat in de Eerste Kamer over zorg en dwang

In de zomer vond in de Eerste Kamer het voorbereidend onderzoek plaats van een drietal wetsvoorstellen, waaronder de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd). ActiZ adviseerde toen om dit wetsvoorstel te verwerpen. Op 15 en 16 januari 2018 bespreekt de Eerste Kamer in plenaire behandeling de drie wetsvoorstellen.

Minister van VWS, Hugo de Jonge schrijft in zijn brief aan de Eerste Kamer dat het voor de goede werking en uitvoerbaarheid van de nieuwe wet noodzakelijk is de Wzd op drie punten aan te passen. In de brief noemt hij ook dat ActiZ en VGN tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in juni 2017 kritiek hebben geuit op de introductie van de Wzd-arts. Maar daarnaast heeft ActiZ meer verbeterpunten voor de wet aangegeven, zo is de impact van de Wet bijvoorbeeld niet duidelijk.

ActiZ heeft opnieuw bij de Eerste Kamer bepleit om deze punten mee te nemen in het plenaire debat met de bewindspersonen van VWS en van J&V. Lees hier de brief van ActiZ aan de Eerste Kamer.

Meer informatie 

Lees voor een uitgebreider verslag van deze kanttekeningen de position paper die ActiZ opstelde over het wetsvoorstel, met de infographic, die aan de Eerste Kamerleden is aangeboden ter illustratie tijdens de Deskundigenbijeenkomst in mei 2017.

Bekijk ook de infographic ‘Ouderenzorg nu en in de toekomst’ en het document ‘Vragen en knelpunten rondom de Wzd’ voor meer informatie over dit onderwerp.

En in het artikel in ZIP ‘Drie onvoldoendes voor het wetsvoorstel zorg en dwang’ staat de auteur, mr. Karel van Dijk, stil bij drie belangrijke onderdelen die in zijn ogen een onvoldoende scoren.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0056-001

Michiel Kooijman

Laatste nieuws