nieuws

07 december 2017VVT-VVT Nieuws, VVT-Wijkverpleging
delen

Laatste kans aanlevering kwaliteitsindicatoren wijkverpleging

Een ruime meerderheid van alle aanbieders die wijkverpleging bieden hebben de kwaliteitsindicatoren aangeleverd. Laatste kans voor de aanbieders die dit nog niet hebben gedaan, het portal van Desan is nog tot en met 15 december geopend. Let op, er zitten kosten verbonden aan deze na- levering. De kwaliteitsindicatoren voor de wijkverpleging kunt u aanleveren in het portal van Desan.

Verplichting

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de verplichte aanlevering van kwaliteitsindicatoren binnen de wijkverpleging. De Zorgverzekeringswet verplicht zorgaanbieders gegevens aan te leveren rondom kwaliteit. Voor het meetjaar 2017 gaat het om drie indicatoren, inspanning Zorgkaart Nederland, de NPS-score en de indicator systematische en geautomatiseerde registratie zorginhoudelijke cliënt-gegevens. 

Praktisch

Het portal van Desan is tijdelijk heropend tot en met 15 december. Hiervoor ontvangt u van Desan inloggegevens via e-mail. Voor praktische vragen over het portaal en de wijze van aanlevering richt u zich tot Desan via wijkverpleging@desan.nl of via 020-5207138. Voor inhoudelijke vragen kunt u zich richten tot ActiZ via a.edens@actiz.nl of via 0302739774.

Biedt u geen wijkverpleging gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet en heeft u wel een brief ontvangen van het Zorginstituut (ZiNL), geef dit dan door via wijkverpleging@zinl.nl of via 020-7978965.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Anne Lee

Anne Lee Edens

Laatste nieuws