nieuws

08 december 2017Kwaliteit, VVT Nieuws

Eindevaluatie indicatiestelling Waardigheid en Trots

In een brief aan de Tweede Kamer presenteert VWS de eindevaluatie indicatiestelling Waardigheid en Trots. Dit als vervolg op een eerdere brief in oktober 2017 waarin de resultaten van een steekproef van het CIZ waren beschreven. De eindevaluatie is positief gestemd.  De komende maanden zal worden verkend of en hoe de werkwijze waarmee is geëxperimenteerd, verder kan worden uitgerold.

In de VWS-brief van oktober 2017 werd de verlenging van het experiment reeds aangekondigd en naar aanleiding van het dossieronderzoek van het CIZ tevens gewezen op de noodzaak van verbetering van de dossiers bij zorgaanbieders, zie hiervoor het nieuwsbericht van 8 november 2017. De eindevaluatie van Berenschot was toen nog niet bekend.

Eindevaluatie

De evaluatie heeft inzichten opgeleverd over de uitvoering van het experiment, de effecten van de experimentele werkwijze (in verband met reguliere indicatiewerkwijze) en over de randvoorwaarden voor het continueren/verlengen. 

De resultaten zijn overwegend positief. Zo laat de evaluatie zien dat de indicatiestelling fors wordt versneld. Het indicatiebesluit komt binnen twee dagen tot stand en de cliënt ervaart de geëxperimenteerde werkwijze als minder belastend. Wilt u meer weten? Bekijk dan ook de eindevaluatie en de presentatie over de onderzoeksbevindingen.

De deelnemende zorgorganisaties zien aanzienlijke voordelen van de aanpak.

Het CIZ is minder positief over de resultaten. Men is beducht voor de kwaliteit en onafhankelijkheid van de indicaties. CIZ is daarentegen wel positief gestemd over de experimentele werkwijze bij de herindicaties. 

Voorwaarden

In het rapport worden een aantal voorwaarden voor het vervolg genoemd. Deze zijn:

  • De keuzevrijheid cliënt moet gewaarborgd blijven (goede informatievoorziening blijft cruciaal, zeker bij de eerste aanvraag);
  • Centrale belegging van de indicatiestelling aan te bevelen;
  • Ook zorgorganisaties vinden het belangrijk om een vorm van countervailing power (tegenmacht) te blijven organiseren op de indicatiestelling door zorgorganisaties zelf;
  • In verband met voorgaande is het van groot belang dat de dossiervorming en archivering door zorgorganisaties adequate roluitvoering van CIZ mogelijk maakt.  

Vervolg

De eindevaluatie biedt voldoende aanknopingspunten om de komende maanden te verkennen of en hoe de werkwijze waarmee is geëxperimenteerd, verder kan worden uitgerold, stelt het ministerie in de brief aan de Tweede Kamer.

In deze verkenning zal ook aandacht zijn voor de kanttekeningen die in de eindevaluatie worden geplaatst over onder meer de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de indicatie-adviezen.

De deelnemende zorgaanbieders en het CIZ staan open voor afspraken over verbeteringen. Hiermee is onlangs tijdens een bijeenkomst al een begin gemaakt. Er komt onder meer een werkgroep die gaat bezien welke eisen de wet aan dossiers stelt. Het streven is de verbeteringen zo regelarm mogelijk  door te voeren.

ActiZ is voorstander van de experimenten en ondersteunt de inzet om de indicatiestelling zo regelarm mogelijk te regelen. ActiZ is actief betrokken bij het vervolg en zal u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0443

Laatste nieuws