nieuws

03 november 2017Ondernemerschap, VVT Nieuws, Zorg

Zorgaanbod Geriatrische Revalidatiezorg op kiesvoorjezorg.nl

ActiZ werkt samen met KiesvoorjeZorg aan het ontsluiten van cliëntinformatie voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ).

ActiZ werkt samen met KiesvoorjeZorg aan het ontsluiten van cliëntinformatie voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) vanuit de VVT-database. Aanbodinformatie over de GRZ is nu zichtbaar op KiesvoorjeZorg.nl (met abonnement). 

Beschikbaarheid cliënteninformatie

Voor (toekomstige) cliënten is het belangrijk dat zij goed zicht hebben op het actuele aanbod van zorgorganisaties. Om hieraan tegemoet te komen heeft ActiZ –op basis van de VVT-database- een samenwerking gesloten met drie websites: ZorgkaartNederland.nl, KiesvoorjeZorg.nl en Woonz.nl.

VVT database

De VVT database is aangepast voor deze nieuwe GRZ-gegevens. Deze gegevens zullen  via de VVT database naar de website kiesvoorjezorg.nl worden doorgeleverd als u daarvoor een abonnement afsluit. Via dit deelnameformulier kunt u uw GRZ-locatie oopgeven.

Kiesvoorjezorg.nl

Met ingang van 1 september jl. is cliëntkeuzeinformatie over de Geriatrische Revalidatiezorg beschikbaar op Kiesvoorjezorg.nl. Op deze site is het aanbod Geriatrische Revalidatiezorg te vinden, tevens is per zorgaanbieder te vinden welke revalidatiegroepen behandeld worden, wat de gemiddelde verblijfsduur is, wat het percentage cliënten is wat terugkeert naar huis is en of er ook behandeling in de thuissituatie plaats vindt. Voor het plaatsen van GRZ-gegevens op KiesvoorjeZorg.nl is een abonnement noodzakelijk. De kosten hiervoor zijn 49,50 per jaar per locatie ex. BTW. U kunt zich aanmelden voor een abonnement op KiesvoorjeZorg.nl.

ZorgkaartNederland

Zorgkaart Nederland plaatst tot nu toe geen specifieke GRZ-informatie maar onderzoek momenteel hoe zij het beste GRZ-gegevens in de toekomst kan gaan plaatsen. Dit als onderdeel van een grotere update van de keuzesite. Als de GRZ gegevens in de VVT database zitten, betekent dat ActiZ dit ook ter zijner tijd kan doorleveren aan ZorgkaartNederland.

Laatste nieuws