nieuws

21 november 2017VVT Nieuws

Update kwaliteitskader wijkverpleging

ActiZ is met de landelijke partijen BTN, de Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en ZN gestart om te komen tot een breed gedragen kwaliteitskader voor de wijkverpleging. In dit bericht geven we kort de stand van zaken weer.

Afgelopen zomer is ter voorbereiding voor het gezamenlijke traject door wijkverpleegkundigen werkzaam bij de leden van ActiZ het document ‘Wijkverpleging in context’ geschreven; dit document is in augustus tijdens een aantal regiobijeenkomsten met leden van ActiZ besproken. Tijdens die bijeenkomsten zijn vragen en opmerkingen gemaakt, die momenteel worden verwerkt in het visiedocument. Binnenkort verschijnt een nieuwe versie van het document. Het document ‘Wijkverpleging in context’ is voor ActiZ een belangrijk vertrekpunt bij de ontwikkeling van een kwaliteitskader voor de wijkverpleging.

Ondertussen is door de landelijke partijen verder gewerkt om te komen tot een gezamenlijke kwaliteitskader voor de wijkverpleging. In oktober vond hierover bestuurlijk overleg met het Zorginstituut Nederland plaats; het Raamwerk Kwaliteitskader wijkverpleging is gepresenteerd aan het Zorginstituut. Hierbij is aangegeven dat het verder laden van dit kader vraagt om verdieping op visie en waarden. Daarnaast is het zaak om te waken voor een instrumentele uitwerking en om te zorgen voor samenhang tussen bestaande kwaliteitskaders. Het Zorginstituut heeft aangegeven dat het vooral belangrijk is dat de partijen gezamenlijk met een kader komen. De inhoud laat ze over aan de betrokken partijen.

ActiZ vindt het belangrijk dat er een gedegen kwaliteitskader komt ook omdat onderdelen uit het kader gebruikt worden bij de zorginkoop en tariefstelling. Begin december staat er een vervolg gesprek met het Zorginstituut gepland. De partijen presenteren dan een stappenplan waarin beschreven wordt hoe te komen tot een breed gedragen kwaliteitskader voor de wijkverpleging.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Karin Schuldink_4K

Laatste nieuws