nieuws

22 november 2017Pers, VVT Nieuws

Henk Kamp nieuwe voorzitter van ActiZ

De zorgorganisaties van ActiZ hebben op woensdag 22 november 2017 in de Algemene Ledenvergadering (ALV) Henk Kamp benoemd als nieuwe voorzitter van hun branchevereniging. De oud-minister volgt per 1 januari Guus van Montfort op. Tijdens de ALV zijn tevens de bestuursleden benoemd en de leden van de kerngroepen Zorg Thuis, Revalidatie & Herstel, Wonen & Zorg en de themacommissies Arbeid en Informatisering.  In totaal gaat het om zestig bestuursleden afkomstig van aangesloten zorgorganisaties.

 

henkkamp-klein

De brede bestuurlijke ervaring van Henk Kamp komt zeer van pas gezien alle ontwikkelingen in de ouderenzorg, de langdurige zorg en de wijkverpleging. Hij is zeer gemotiveerd om gezamenlijk met de zorgprofessionals en zijn medebestuurders te werken aan de best mogelijke zorg voor alle ouderen. 

Met de benoeming van de voorzitter en de bestuurders is de nieuwe verenigingsstructuur een feit. De nieuwe structuur zorgt ervoor dat ActiZ ook in de toekomst een vereniging blijft waarbinnen leden samen werken aan de randvoorwaarden om ouderen en langdurig zieken liefdevolle professionele zorg te kunnen bieden. Naast de structuur is ook de cultuur van groot belang: leden willen in een open dialoog actief samenwerken en voor een gemeenschappelijk belang staan.

Op 1 december komen de verschillende kerngroepen en themacommissies voor het eerst bij elkaar om handen en voeten te geven aan de nieuwe samenwerking en aan de jaarplannen voor 2018. Ook in het nieuwe jaar blijven we gezamenlijk werken aan professionele ouderenzorg op maat, bij mensen thuis of in een verpleeghuis, met voldoende, goed opgeleide medewerkers en toereikende, reële tarieven.

ActiZ logo RGB
ActiZ Persvoorlichting

Laatste nieuws