nieuws

Wijkverpleegkundige op de fiets-1000x500
06 oktober 2017VVT Nieuws, Wijkverpleging

Onderzoek naar (on)gecontracteerde zorg van start

Eind juni hebben de landelijke partijen BTN, V&VN, PFN, ZN en ActiZ het bestuurlijk akkoord wijkverpleging 2018 ‘Bouwen aan kwaliteit’ ondertekend. Onderdeel van deze afspraken vormt de snelle groei van ongecontracteerde zorg. Afgesproken is dat er onderzoek wordt uitgevoerd naar de achtergronden en motieven van ‘ongecontracteerd wijkverpleegkundige zorg leveren’, aangezien een snelle groei hiervan het stelsel onder druk zet. 

Het doel van dit onderzoek is meer inzicht in achtergronden en motieven te krijgen. Dit inzicht vormt vervolgens de basis om met elkaar verbeteringen door te voeren, zodat het werken met een contract aantrekkelijker wordt. 

Het onderzoek naar (on)gecontracteerde zorg kent een kwantitatief deel (o.a. omvang, kenmerken) en een kwalitatief deel. Ten behoeve van het kwalitatieve deel wordt een aantal zorgaanbieders geselecteerd; het betreft leden van BTN en leden van ActiZ. Een goede vertegenwoordiging (zorgaanbieders die de wijkverpleging volledig gecontracteerd leveren, zorgaanbieders die wijkverpleging volledig ongecontracteerd leveren, een combinatie van beiden) is hierbij uiteraard van belang.

De opdracht tot uitvoering van dit onderzoek is gegund aan Arteriaconsulting. Het is de ambitie om het onderzoek voor het eind van het jaar af te ronden. De uitkomsten worden met de Tweede Kamer gedeeld.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Hillie-Beumer-ActiZ-65px-web

Laatste nieuws