nieuws

22 september 2017VVT Nieuws

SCP-rapport: acht op de tien verpleeghuisbewoners positief over de kwaliteit van de verzorging

Het SCP-rapport “Gelukkig in een verpleeghuis? Ervaren kwaliteit van leven en zorg van ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen” is vandaag verschenen. Daaruit blijkt dat acht op de tien bevraagde verpleeghuisbewoners positief is over de kwaliteit van zorg. Er is behoefte aan verbetering, want de verzorging is vaak gehaast en er is weinig tijd voor levensvragen of persoonlijk contact. Verpleeghuisbewoners vragen meer persoonsgerichte zorg en sociale en culturele activiteiten. 

Positief beeld verpleeghuiszorg

ActiZ herkent het positieve beeld van de kwaliteit van de verzorging uit de cliëntervaringsonderzoeken die de ActiZ-leden jaarlijks houden. ActiZ herkent ook de uitgesproken behoefte aan meer persoonlijk contact, aandacht voor levensvragen, sociale en culturele activiteiten. Juist in deze levensfase en in deze levensomstandigheden is dergelijke aandacht voor verpleeghuisbewoners van grote betekenis. Het sluit aan bij onze kabinetsboodschap van liefdevolle zorg. Door de huidige personeelskrapte is het niet goed mogelijk om veel aandacht te geven naast de noodzakelijke zorg. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het toegezegde extra geld bieden gelukkig ruimte voor verbetering.

Leren en verbeteren

Naast het positieve beeld, laat het rapport ook zien dat het ‘samen beslissen’ nog beter kan. Het is daarom goed dat de zorgorganisaties de komende tijd met meer mensen aan de slag kunnen met de gewenste persoonsgerichte zorg. Dat betekent dat er (nieuwe) professionals nodig zijn die ook op het brede vlak van omgang, aandacht en begeleiding vaardig en sensitief zijn. En dat zij de ruimte krijgen om zo te kunnen werken dat de persoonlijke aandacht ook werkelijk kan groeien.

Sociale omgeving

Maar het gaat niet alleen professionals. Persoonlijke en onderlinge aandacht ontstaat in het brede sociale netwerk waarin naast bewoners en verzorgenden, ook vrijwilligers, buurtgenoten, familie en anderen zitten. Het onderhouden van de relaties in dit netwerk is voor verpleeghuisbewoners en medewerkers cruciaal. Zorgorganisaties kunnen niet zonder de samenleving. 

Aan de slag met zingeving en levensvragen

Er is overigens natuurlijk al veel langer aandacht voor het aspect van zingeving en levensvragen. ActiZ is medeoprichter van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen. Informatie over ‘hoe dan’, vindt u op het Kennisplein ZorgvoorBeter.

Ook is een kwaliteitsstandaard 'omgaan met levensvragen' ontwikkeld. Deze geeft zorgorganisaties aanknopingspunten om aandacht voor levensvragen in de organisatie en werkwijze een vanzelfsprekende plaats te geven. 

Lees hier het SCP-rapport ‘Gelukkig in een verpleeghuis?’ (sept 2017)

In het vorige week gepubliceerde SCP-rapport ‘Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen’ is deze laatste groep beschreven door familieleden en verzorgenden. Dit rapport geeft een beeld van objectieve aspecten van de leefsituatie zoals gezondheid, sociale netwerken en financiële situatie.

ActiZ logo RGB
ActiZ Persvoorlichting

Laatste nieuws