nieuws

05 september 2017Ondernemerschap, VVT Nieuws, Zorg

Nieuw: Zorgaanbod Geriatrische Revalidatiezorg live op kiesvoorjezorg.nl

ActiZ werkt samen met KiesvoorjeZorg aan het ontsluiten van cliëntinformatie voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Aanbodinformatie over de GRZ staat vanaf nu live via KiesvoorjeZorg.nl. 

Beschikbaarheid cliënteninformatie

Voor (toekomstige) cliënten is het belangrijk dat zij goed zicht hebben op het actuele aanbod van zorgorganisaties. Om hieraan tegemoet te komen heeft ActiZ –op basis van de VVT-database- een samenwerking gesloten met drie websites: ZorgkaartNederland.nl, KiesvoorjeZorg.nl en Woonz.nl. 

Kiesvoorjezorg.nl

Met ingang van 1 september jl. is cliëntkeuzeinformatie over de Geriatrische Revalidatiezorg beschikbaar op Kiesvoorjezorg.nl. Op deze site is het aanbod Geriatrische Revalidatiezorg te vinden, tevens is per zorgaanbieder te vinden welke revalidatiegroepen behandeld worden, wat de gemiddelde verblijfsduur is, wat het percentage cliënten is wat terugkeert naar huis is en of er ook behandeling in de thuissituatie plaats vindt. Voor het plaatsen van GRZ-gegevens op KiesvoorjeZorg.nl is een abonnement noodzakelijk. De kosten hiervoor zijn 49,50 per jaar per locatie ex. BTW.  U kunt zich aanmelden voor een abonnement op KiesvoorjeZorg.nl. U kunt ook meedoen aan de pilot om reviews te verzamelen van GRZ-cliënten op KiesvoorjeZorg.nl, via dit deelnameformulier (zie bijlage). 

VVT database

De VVT database is aangepast voor deze nieuwe GRZ-gegevens. Deze gegevens zullen, wanneer zorgorganisaties ActiZ hiervoor toestemming geven (zie deelnameformulier bijlage), via de VVT database naar de website kiesvoorjezorg.nl worden doorgeleverd. 

Profilering geriatrische revalidatiezorg

ActiZ wil graag meer bekendheid geven aan de geriatrische revalidatiezorg. In deze sector worden jaarlijks 45.000 cliënten opgenomen en dit aantal steeg de afgelopen jaren steeds. Toch is deze zorg bij de cliënt niet goed bekend. De komende periode zullen wij deze vorm van zorg dan ook nadrukkelijker aandacht geven. 

Zorgkaart Nederland

ZorgkaartNederland.nl onderzoekt momenteel hoe zij het beste GRZ-gegevens in de toekomst kan gaan plaatsen. Dit als onderdeel van een grotere update van de keuzesite.
Inmiddels hebben wij begrepen dat in ieder geval één zorgverzekeraar plaatsing van GRZ-gegevens op ZorgkaartNederland.nl als inkoopvoorwaarde hanteert. Het plaatsen van deze gegevens is echter op dit moment nog niet mogelijk. Wij zullen dit dan ook bij deze verzekeraar onder de aandacht brengen.
U kunt op dit moment wel uw locatie plaatsen op ZorgkaartNederland.nl onder verpleging en verzorging en daarbij als specialisatie revalidatie aankruisen. Als lid van ActiZ kunt u dit doen via de VVT-database. Gegevens worden daarmee automatisch bijgewerkt op ZorgkaartNederland.nl als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook als u geen abonnement heeft is het mogelijk gratis informatie te plaatsen.

Laatste nieuws