nieuws

29 augustus 2017Financiering, VVT Nieuws

Voorschot zorgkantoren tariefaanpassing V&V in 2017 mogelijk

Zorgkantoren kunnen verpleeghuizen in 2017 een voorschot geven op de tariefophoging voor de invoering van het kwaliteitskader. De NZa-beleidsregels staan dat niet in de weg, zo stelt de NZa. ActiZ had de kwestie bij de NZa aangekaart. Aangezien sommige zorgkantoren hadden aangegeven de opgehoogde V&V tarieven voor 2017 pas de eerste maanden van 2018 toe te toekennen. 

Zorgkantoren informeren zorgorganisaties in de regio, bijvoorbeeld via de website en/of per mail, wat de verwerking van de tarieven betekent voor het declaratieverkeer. 

Hogere tarieven 2017

Onlangs hebben zorgkantoren bekend gemaakt dat ze de opgehoogde tarieven V&V 2017 ZZP en VPT 4 t/m 10 verwerken in de herschikking 2017. Deze hogere tarieven zijn door de NZa vastgesteld nadat het kabinet € 100 mln. beschikbaar heeft gesteld voor de implementatie van het Kwaliteitskader in 2017. Deze ‘tweede’ € 100 mln. is beschikbaar voor alle zorgorganisaties die deze zorg bieden. De nieuwe tarieven gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017. 

Voorschot

Diverse zorgkantoren hebben vervolgens gemeld dat zorgorganisaties in september een voorschot ontvangen over de nieuwe tarieven 2017. CZ bleek echter vanwege formele redenen van mening te zijn deze opgehoogde tarieven pas begin 2018 toe te kunnen kennen aan de zorgorganisaties, als zij een nieuwe beschikking van de NZa in handen hebben. Over deze onwenselijke gang van zaken heeft ActiZ contact opgenomen met CZ en met de NZa. De NZa heeft hierop het standpunt ingenomen dat de NZa-beleidsregels zorgkantoren niet in de weg staan om een voorschot te bieden aan zorgorganisaties. CZ heeft ActiZ te kennen gegeven haar beleid aan te passen, als de NZa geen problemen voorziet. ActiZ vindt het een goede zaak als zorgorganisaties zo snel mogelijk een eerste financiële impuls ontvangen voor de invoering van het Kwaliteitskader.

Herma_klein

Laatste nieuws