nieuws

18 augustus 2017VVT Nieuws, Zorg

NZa corrigeert tarieven eerstelijns verblijf 2018

De NZa stelt jaarlijks de tarieven voor de zorg vast. Zo ook de tarieven eerstelijns verblijf.  In de tarieven eerstelijns verblijf 2018 is een fout ontdekt in de tariefberekening; de indexatie was onjuist doorgevoerd. De NZa heeft deze fout hersteld.

Nieuwe tarieven hoger

Dit heeft geleid tot nieuwe tarieven eerstelijnsverblijf 2018. Deze zijn hoger dan de tarieven die eerder voor 2018 zijn afgegeven. In de bijgevoegde circulaire en tariefbeschikking de toelichting en de nieuwe tarieven.

 

Laatste nieuws