nieuws

04 juli 2017VVT Nieuws, Zorg

Inzet psychologen binnen het eerstelijns verblijf

ActiZ en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) hebben in de afgelopen maanden bij de NZa de onduidelijkheid over de positionering van de psycholoog binnen het eerstelijnsverblijf (ELV) gesignaleerd. In de NZa-prestatiebeschrijvingen van het ELV wordt de psycholoog niet genoemd. In de praktijk wordt de psycholoog echter wel veel ingezet voor met name diagnostiek in het ELV. 

Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft in 2016 een duiding geschreven over het eerstelijns verblijf. In deze duiding wordt de psycholoog niet genoemd. De NZa baseert prestatiebeschrijvingen op de beschrijvingen en afbakeningen van ZIN.
De NZa constateert daarom dat in de ELV-prestatiebeschrijvingen de psycholoog niet is geïncludeerd. 

ActiZ heeft ervoor gepleit om de psycholoog toe te voegen aan de ELV prestaties, gecombineerd met tariefverhogingen voor de integrale prestaties. De NZa geeft aan dat op dit moment niet te kunnen doen omdat het kostprijsonderzoek nog niet heeft plaatsgevonden. Dit kostenonderzoek vindt in de loop van 2017 plaats, ten behoeve van herijking tarieven en bekostigingsstructuur vanaf 2019. 

Dit betekent dat inzet van de psycholoog binnen het ELV onderdeel moet zijn van de eerstelijns GGZ. ActiZ heeft aangegeven dat dit een zeer onwenselijke situatie is. De meeste activiteiten die binnen het ELV door psychologen worden uitgevoerd, zullen onder de Specialistische GGZ (SGGZ) vallen. Wij voorzien problemen die betrekking hebben op de verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar, de zorgcontractering, onderaannemerschappen en administratieve lasten. 

Samen met de NZa en het NIP is ActiZ op dit moment een alternatieve oplossing aan het onderzoeken. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Karin Schuldink_4K

Laatste nieuws