nieuws

13 juli 2017VVT Nieuws, Wijkverpleging
delen

Twee van de drie moties Wijkverpleging aangenomen

Naar aanleiding van het Algemeen Overleg wijkverpleging van de Tweede kamercommissie op 5 juli zijn twee van de drie ingediende moties aangenomen. In de moties wordt ervoor gepleit om voldoende wijkverpleging in te kopen en dat er meer aandacht komt voor de invoering en ontwikkeling van eHealth.

In een eerder bericht gaven we aan dat Kamerleden hun zorgen hebben geuit over de inkoop en contractering van wijkverpleging. In de aangenomen motie van de SP verzoekt de regering ervoor te zorgen dat voldoende wijkverpleging wordt ingekocht door zorgverzekeraars zodat wachtlijsten en patiëntenstops worden voorkomen.

Meer eHealth

In de aangenomen motie van GroenLinks wordt gepleit voor de invoering en ontwikkeling van meer eHealth binnen de verpleegzorg, waaronder de wijkverpleging. De partij geeft aan dat eHealth belangrijk is om de personeelskrapte tegen te gaan en verzoekt de regering hier aandacht voor te hebben binnen de opleiding en bij de beroepsgroep.

De motie van de 50 plus-partij om inzicht te krijgen in onbetaalde doorleverplicht in combinatie met budgetplafonds heeft het niet gehaald. De eerder aangehouden motie vanuit de PVV over een aparte betaaltitel voor casemanagement dementie werd ook verworpen. Hierover leest u in dit bericht meer.

Relevante links:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2017P10535

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2017P10416

 

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
anne lee edens

Anne Lee Edens

Laatste nieuws