nieuws

25 juli 2017VVT Nieuws, Zorg

Caresq nieuwe zorginkooporganisatie

Vanaf 2018 betreedt een nieuwe zorginkooporganisatie de zorgverzekeringsmarkt. Het betreft Caresq, die zorg gaat inkopen voor de 225.000 verzekerden van Promovendum, National Academic en Besured. 

De labels Promovendum, National Academic en Besured vormen onderdeel van verzekeraar iptiQ. Caresq wordt de inkooporganisatie. Vanaf augustus 2017 wordt gestart met contractering, onder andere voor de wijkverpleging, het eerstelijns verblijf en de GRZ. Het afsluiten van een overeenkomst vindt digitaal plaats, via VECOZO. 

Een kennismakingsgesprek tussen Caresq en ActiZ vindt in de tweede helft van augustus plaats. 

Het inkoopbeleid vindt u hier

Laatste nieuws