nieuws

ziekenhuisbed
29 juni 2017VVT Nieuws, Zorg

NZa publiceert regelgeving 2018 voor eerstelijns verblijf

De NZa heeft haar regelgeving voor het eerstelijns verblijf gepubliceerd. Dit is de regelgeving voor eerstelijns verblijf per 1 januari 2018. Het beleid voor het eerstelijns verblijf is niet veranderd ten opzichte van het lopende jaar, maar de NZa heeft  een aantal zaken verduidelijkt en/of aangescherpt. In dit ledenbericht, de regelgeving, de toelichtende circulaire en de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten.

 (Toelichting op de) regelgeving

 De NZa heeft voor de regelgeving van het eerstelijns verblijf, de  volgende beleidsregels en nadere regel vastgesteld:

Beleidsregel Eerstelijnsverblijf, BR/REG-18118

Nadere regel Eerstelijnsverblijf, NR/REG-1810

De beleidsregels en nadere regels hebben allen de ingangsdatum van 1 januari 2018.
De toelichting op deze beleidsregels vindt u in de circulaire CI-17-34c die de NZa heeft opgesteld. De maximumtarieven vindt u in de tariefsbeschikking, deze zijn gewijzigd voor 2018 en zijn als volgt:

Eerstelijnsverblijf laag complex 

€ 164,20

Eerstelijnsverblijf hoog complex   

€ 225,36

Eerstelijnsverblijf voor palliatief terminale zorg   

€ 318,47

Inzet ActiZ

ActiZ heeft een aantal verzoeken tot wijzigingen ingediend bij de NZa voor de regelgeving Eerstelijns Verblijf. Dit zijn het verzoek tot het oprekken van de definitie van verblijfsdag tot 23.59, gezien de vele opnames in de ANW-uren, het verzoek om de psycholoog onder het ELV tarief te laten vallen, en het verzoek tot een experimentsprestatie voor de loketfunctie. Gezien de keuze van de NZa om het beleid te continueren en het kostenonderzoek (historische kosten en aanvullend onderzoek) de basis te laten zijn voor verdere doorontwikkeling van het beleid vanaf 2019, zijn deze verzoeken niet meegenomen in de regelgeving voor 2018.

Circulaire met verduidelijking definitie verblijfsdagen en geneesmiddelen volgt

De Nza komt nog met een aanvullende circulaire met daarin de verduidelijking van  de definitie van verblijfsdag en geneesmiddelen (en dan met name de geneesmiddelen bij overgang vanuit het ziekenhuis naar elv). Zodra deze gereed is, zullen wij deze publiceren.

Laatste nieuws