nieuws

30 mei 2017VVT Nieuws, Zorg

ELV productiemonitor

In de afgelopen weken hebben verzekeraars gewerkt aan een landelijke productiemonitor om meer inzicht te krijgen in de huidige uitvoering en context van het eerstelijns verblijf. Een aantal verzekeraars heeft inmiddels een uitvraag gedaan bij aanbieders om de monitor in te vullen. 

Het ontstaan en uitzetten van deze monitor is niet aangekondigd in het inkoopbeleid. Het opstellen van de monitor is een initiatief van de verzekeraars. ActiZ is hier niet bij betrokken geweest en ook is de monitor niet aangekondigd op de landelijke overlegtafels. 

ActiZ heeft signalen van leden besproken met ZN en afzonderlijke verzekeraars. Daarbij hebben wij bezwaren geuit over de administratieve lasten, privacybezwaren en de informatieasymmetrie die ontstaat door het aanleveren van gegevens. Verzekeraars krijgen door deze monitor beschikking over data die zorgaanbieders niet krijgen. Verzekeraars kunnen daardoor aanbieders met elkaar vergelijken, terwijl aanbieders zichzelf niet kunnen spiegelen met de rest van de markt. 

ZN heeft vandaag teruggekoppeld dat onze signalen en bezwaren zijn besproken in een werkgroep met verzekeraars. ZN geeft aan dat verzekeraars voor het aanleveren van Q1 enige coulance zullen hanteren. Als het aanleveren van de data van Q1 moeilijkheden oplevert, wordt aanbieders gevraagd hierover met verzekeraars in gesprek te gaan.
Ondanks het feit dat ICT-systemen niet zijn ingericht op de uitvraag van de monitor, vragen de verzekeraars voorlopig deze monitor wel te vullen.   

ActiZ heeft aangegeven met verzekeraars om tafel te willen om te kijken naar een meer werkbare situatie. Op inhoudelijke gronden keuzes maken welke gegevens uitgevraagd worden en op welke manier. Er zal hiervoor eind juni een werksessie georganiseerd worden met ZN, een afvaardiging van de verzekeraars en een afvaardiging ActiZ-leden.  

De verzekeraars vragen in de monitor niet enkel de gegevens over het eerstelijns verblijf voor hun eigen verzekerden, maar ook voor die van cliënten van andere verzekeraars. Zolang gegevens niet herleidbaar zijn naar individuele personen is er in het kader van de privacy juridisch geen bezwaar dat verzekeraars ook informatie opvragen over het geleverde eerstelijns verblijf bij cliënten van andere verzekeraars.  

Het is op dit moment technisch niet mogelijk om de data uit de monitor op een landelijk informatiepunt te bundelen. ZN staat er voor open om hiervoor met ons naar een oplossing te zoeken. Tijdens de werksessie zal tevens besproken worden hoe de geleverde data uit de monitor ook inzichtelijk gemaakt kan worden voor zorgaanbieders.

Karin Schuldink_4K

Laatste nieuws