nieuws

zorgende handen
20 april 2017VVT Nieuws
delen

Zorg voor ouderen: verzilveren van kansen voor werk en kwaliteit

Goede zorg aan ouderen. En aantrekkelijk werk voor personeel en nieuwe medewerkers. Dat is waarop betrokken sociale partners inzetten. De urgentie is hoog, want op de arbeidsmarkt ontstaan krapte en moeilijk vervulbare vacatures. Daarom werken partijen samen met andere belanghebbende organisaties de komende periode aan een gezamenlijke arbeidsmarktagenda voor de zorg voor ouderen.

ActiZ, BTN, FNV, CNV Zorg & Welzijn, MBO Raad, NVZ en het ministerie van VWS hebben daartoe een regiegroep opgericht. Onafhankelijk voorzitter is SER-kroonlid en hoogleraar Romke van der Veen. Het CAOP verleent ondersteuning. Het opstellen van een eigentijdse agenda voor de arbeidsmarkt is de eerste stap.

Een kompas voor de nabije toekomst

Vernieuwing en toewijding zijn constante factoren in de ouderenzorg. Zo zijn wetten aangepast, budgetten overgeheveld en verhoudingen veranderd. Het geven van zorg is onafgebroken doorgegaan. De veranderingen hebben invloed op de arbeidsmarkt. Vooral in de sectoren die zich verantwoordelijk voelen, en zijn, voor goede zorg voor ouderen. Een greep: snel oplopende tekorten aan personeel, betrokkenen in de uitvoering ervaren een gebrek aan tijd en aandacht aan ouderen, en het imago van de sector verdient een steun in de rug. Dit en meer vraagt om gerichte actie; een beweging waarin partijen samen de agenda dragen, omdat er een toekomstbestendige belofte in schuilgaat, namelijk de investering in de kwaliteit van leven.  

Een doe-agenda

Niet oeverloos debatteren, maar doelgerichte maatregelen waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt. Dienstbaar aan wat er regionaal al plaatsvindt. Ondersteunend aan medewerkers en werkgevers. En aansprekend voor toekomstige medewerkers en partners. Hen toerusten, daar gaat het om. Vooral om het werk te doen waar burgers, cliënten en patiënten behoefte aan hebben. Hoe kunnen de partners die steun organiseren? En op welke manier kan het onderwijs, en vooral het mbo, daarin hun belangrijke rol vervullen? Naast grote ambities is de opzet van de agenda breed. Behalve de intramurale zorg horen ook de te organiseren zorg in en rondom het huis erbij. Dat geldt eveneens voor de ziekenhuiszorg, het sociaal domein, waarbij de sectoren welzijn, eerstelijnszorg en wonen een belangrijke rol spelen.

Partijen mikken op eind juni

De inzet is om vlak voor de zomervakantie tot een actie-agenda te komen. Een grote uitdaging. De lat ligt hoog. Maar het doel, daaronder zetten partijen graag hun schouders en ligt in het verlengde van de brief van de staatssecretaris van VWS aan de Tweede Kamer over de gezamenlijke arbeidsmarktagenda ouderenzorg van 7 april 2017. Uitvoering van de agenda is wat volgt. De werking ervan moet in de loop van de tijd merkbaar verschil maken voor iedereen die zich bekommert om de zorg voor ouderen.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
evedientukkers_pers2
Persvoorlichter

Evedien Tukkers

Laatste nieuws