nieuws

ziekenhuisbed
20 april 2017VVT Nieuws, Zorg

Machtigingen voor verlenging ELV

ActiZ heeft in een eerder bericht aangegeven zich sterk te willen maken voor een vermindering van administratieve lasten. Daarom hebben we van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ter informatie het definitieve formulier voor de machtiging voor een verlenging van ELV ontvangen. ZN komt daarmee tegemoet aan de oproep tot uniformiteit in formulieren.

De individuele zorgverzekeraars zullen richting de ELV-zorgaanbieders aangegeven hoe dit formulier ingezet moet worden in de eigen machtigingsprocedure. Voor de helderheid: het gaat hier om de machtigingsprocedure voor een verlenging van het ELV-traject. Er wordt geen machtiging gevraagd voor de initiële ELV-opname.

Overzicht

Hieronder vindt u het overzicht van de wijze waarop de verschillende zorgverzekeraars omgaan met de machtigingsprocedure: 

  • machtiging voor verlenging van behandeling langer dan 3 maanden: ASR, CZ, DFZ, DSW, ENO, ONVZ en Z&Z
  • machtiging voor verlenging van behandeling langer dan 6 maanden: Menzis
  • VGZ en ZK hanteren geen machtigingsprocedure
Karin Schuldink_4K

Laatste nieuws