nieuws

09 maart 2017VVT Nieuws, Zorg

Geen papierkraam meer voor ELV-verwijzingen?

Sinds de overheveling van het eerstelijns verblijf (ELV) naar de Zvw, hebben ELV-aanbieders en huisartsen te maken met extra administratieve lasten. ActiZ heeft samen met de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) bij Zorgverzekeraars Nederland gepleit voor het afschaffen van verwijsbriefjes.

Binnen het ELV hebben verzekeraars gesteld inzichtelijk te willen krijgen dat een cliënt op basis van een verwijzing van een arts is opgenomen. De verzekeraars hebben echter onderling geen uniforme afspraken gemaakt over de praktische voorwaarden die daaraan gesteld worden. Dit leidt tot onnodige administratieve lasten voor zowel huisartsen als ELV-aanbieders. ActiZ en de LHV hebben een gezamenlijk voorstel geschreven om de papierkraam omtrent verwijsbriefjes te stoppen.

In de eerste reactie die ZN heeft gegeven, lijkt het voorstel tegemoet te komen aan de wensen van de verzekeraars. De verzekeraars komen op korte termijn met ZN bij elkaar om dit te bespreken. Een ander onderwerp op de agenda van de verzekeraars is het proces van machtiging voor verlenging van een ELV. Verzekeraars hanteren verschillende termijnen en formulieren. ActiZ heeft ook hiervoor gepleit dat de verzekeraars een eenduidige werkwijze zullen afspreken.

Wij zijn ons ervan bewust dat de administratieve last niet de enige zorg is als het gaat om de verwijzingen voor het ELV. ActiZ heeft meerdere signalen van leden gekregen over problemen met betrekking tot de medische verantwoordelijkheid als de eigen huisarts de medische zorg niet kan of wil leveren. Dit probleem bespreken we volgende week met de LHV, Verenso en V&VN.

ActiZ houdt u hierover op de hoogte.

Karin Schuldink_4K

Laatste nieuws