nieuws

15 februari 2017VVT Nieuws, Zorg

Kansen doorontwikkeling Eerstelijnsverblijf

Op 16 februari 2017 vindt een Algemeen Overleg plaats waarin staatssecretaris Van Rijn dieper ingaat op de problematiek in de acute zorg aan kwetsbare ouderen. Namens de leden heeft ActiZ een brief gestuurd aan de woordvoerders van de Tweede Kamer. 

De leden van ActiZ zien veel kansen voor de doorontwikkeling van het Eerstelijnsverblijf door het lokaal goed organiseren van samenwerking met huisartsen, wijkverpleging en het regionaal organiseren van (acute) zorg samen met ziekenhuizen. We dragen mooie voorbeelden uit de praktijk aan om te laten zien hoe de sector zich ontwikkelt. Tegelijkertijd vragen we van de kamerleden aandacht voor de uitvoeringsproblemen, maar ook ruimte en vertrouwen om met stakeholders de regionale capaciteit te besturen.

We zien dat door het overheidsbeleid om ouderen langer thuis te laten wonen, de ketensamenwerking met onder andere huisartsen en  ziekenhuizen wijzigt. ActiZ heeft onderzoek laten verrichten naar de ontwikkelingen in de langdurige zorg. Het onderzoek beschrijft de zorgketen en de rol van de VVT-instellingen daarin, ondersteunt door getal en maat.

Karin Schuldink_4K

Laatste nieuws