nieuws

22 november 2016VVT Nieuws, Zorg

Geactualiseerd afwegingsinstrument voor eerstelijns verblijf per 2017 gepubliceerd

Met ingang van 1 januari 2017 moet de huisarts of de medisch specialist de afweging maken of cliënten in aanmerking komen voor het eerstelijns verblijf. Het CIZ heeft vanaf 1 januari geen rol meer. Om dit proces te objectiveren en te verduidelijken is er een afwegingsinstrument opgesteld.

Eerder is er een, door Verenso en de LHV opgesteld afwegingsinstrument opgesteld, bijgevoegde versie is een geactualiseerde, overzichtelijke versie daarvan.

Gezien de benodigde medische expertise in een eerstelijnsverblijf heeft de huisarts de verantwoordelijkheid over de laag complexe medische zorg, en heeft de specialist ouderengeneeskunde de verantwoordelijkheid voor de hoog complexe medische zorg. Afwijkingen van dit uitgangspunt zijn mogelijk, indien hierover andere regionale, lokale of op de situatie van de patiënt afgestemde afspraken zijn gemaakt.

Aan de verschillende beroepsgroepen en brancheorganisaties is gevraagd om het document onder de achterban te verspreiden. U vindt het afwegingsinstrument hier.

 

Laatste nieuws