nieuws

01 november 2016Kwaliteit, VVT Nieuws

ActiZ is blij dat kwaliteit in meeste verpleeghuizen op orde is

Gisteravond heeft staatssecretaris Van Rijn een update van de ‘IGZ-lijst Kwaliteit Verpleeghuizen’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Zes van de 11 zorgorganisaties die in juli van dit jaar in categorie één stonden, zijn in de nieuwe lijst uit deze categorie verdwenen. Dit verbaast ons niet, want de betreffende zorgorganisaties waren al langere tijd bezig met verbetertrajecten en een aantal van hen had bovendien –ook al voor de publicatie van de lijst in juli- een positieve terugkoppeling van de IGZ ontvangen. Wij zijn blij dat de zorg in de meeste verpleeghuizen op orde is en trots op de inspanningen die zorgorganisaties daarvoor leveren.

Door de steeds zwaardere zorgvraag van cliënten in verpleeghuizen en de bezuinigingen in de zorg staat de kwaliteit van de zorg onder druk. Ook in de zorgorganisaties die niet op de IGZ-lijst staan. Als branche werken we hard aan het behoud van kwaliteit en de verbetering hiervan wanneer dit nodig is. Dat deden we al en dat zullen we ook blijven doen. Cliënten moeten immers kunnen vertrouwen op veilige zorg waarbij kwaliteit van leven van cliënten centraal staat. Maar kwaliteit is een continu proces: het vraagt inspanning en is geen quick fix. Kwaliteitsverbeteringen komen immers niet van de ene op de andere dag tot stand. De toezichtsrol van de IGZ heeft daarbij een belangrijke functie, maar de publicatie van lijsten zonder duiding zorgt alleen maar voor onnodige onrust onder bewoners, familie en medewerkers.

We zijn blij dat de staatssecretaris vandaag in dagblad Trouw aangeeft dat kwaliteit meer is dan enkel medicatieveiligheid en dat ook kwaliteit van leven van cliënten van groot belang is. Daarbij moeten we ons realiseren dat we de afgelopen jaren in de ouderenzorg ‘gerekt en gestrekt’ hebben. We zitten nu op veel fronten in een spagaat: we willen meer aandacht en tijd voor cliënten, meer mankracht en meer vertrouwen. Er zijn verwachtingen bij het publiek en bij cliënten en hun familie die we niet (meer) waar kunnen maken. Daarom pleit ActiZ (ook bij een nieuw kabinet): voor een gezamenlijke arbeidsmarktaanpak en een investeringsagenda voor de ouderenzorg!

Zie ook onze eerdere reactie van donderdag 27 oktober 2016 op de IGZ-lijst

Laatste nieuws