nieuws

27 oktober 2016VVT Nieuws

Reactie ActiZ op update IGZ-lijst kwaliteit verpleeghuizen

Volgende week stuurt de staatssecretaris van VWS een rapport van de IGZ naar de Tweede Kamer over de kwaliteit in verpleeghuizen. Daarbij zit een update van de IGZ-lijst die in juli van dit jaar verscheen en die veel commotie heeft veroorzaakt bij verpleeghuisbewoners, hun familie en medewerkers. Hoe kijkt ActiZ naar de update van de IGZ lijst en waar moet het wat ons betreft over gaan bij de discussie over de kwaliteit in verpleeghuizen?

 

Rol van de IGZ

De zorg in verpleeghuizen moet veilig zijn en daarom moeten verpleeghuizen open en transparant zijn over hun kwaliteit en daar aanspreekbaar op zijn. Daar is wat ons betreft geen discussie over. En ook niet over de rol en verantwoordelijkheid van de IGZ; zij doen belangrijk werk en signaleren waar het goed is en waar het beter moet. Wij vinden ook dat als de basis in verpleeghuizen niet op orde is, de IGZ in moet grijpen en de betreffende zorgorganisatie haar verantwoordelijkheid moet nemen en de situatie zo snel mogelijk moet worden verbeterd.

 

ActiZ heeft met de IGZ afspraken gemaakt om voor publicatie van het rapport dat komende week verschijnt en de bijbehorende lijst (anders dan in juli) met de betrokken zorgorganisaties overleg te voeren over hun bevindingen. Gezien de onrust en commotie die de publicatie in juli heeft opgeleverd bij verpleeghuisbewoners, hun familie en medewerkers is het goed dat de IGZ bij deze update wel afstemming met de betrokken zorgorganisaties heeft gehad.

 

Vandaag publiceert Zorgvisie een artikel waarin staat dat bij 5 van de 150 zorgorganisaties die in de lijst van juli stonden, de IGZ mogelijke risico’s voor de gezondheid van verpleeghuisbewoners ziet. Deze zorgorganisaties zijn inmiddels bezig met een intensief verbetertraject waar de IGZ op toeziet.

 

Kwaliteit gaat over meer dan veiligheid alleen

Zorgorganisaties en ActiZ vinden de kwaliteit van de zorg heel belangrijk. En ook hoe we door het transparant maken van kwaliteit de zorg verder kunnen verbeteren. Daarom werken we graag samen met andere partijen aan een nieuw kwaliteitskader. Uitgangspunten van dat nieuwe kwaliteitskader zijn de volgende twee zaken:

 

  • Is de veiligheid van bewoners in verpleeghuizen op orde?
    Zoals we hierboven aangaven, meet de IGZ dit en toetst zij daarop. Wat ons betreft is dat ook de juiste rol van de IGZ en moet zij – daar waar zaken niet goed gaan – maatregelen nemen, maar zijn we doorgeslagen in de zaken die we moeten meten en moeten registreren. We willen toe naar een situatie dat we meten wat er écht toe doet. Dus alleen meten wat de zorg zelf helpt. En die metingen vervolgens bespreken en duiden in de context. Dan geeft het pas echt inzicht en handvatten voor verbetering.
  • Wat vindt de cliënt van de zorg en ondersteuning die hij/zij krijgt?
    Wat is zijn beleving en hoe kan de zorg voor hem of haar verder worden verbeterd om ervoor te zorgen dat de laatste maanden van het leven zo prettig mogelijk verlopen? Dit is niet de kerntaak van de IGZ, maar is wel het uitgangspunt van het concept kwaliteitskader waar ActiZ zich voor heeft ingezet. De kern is dat we in gesprek zijn met cliënten en hun familie over de zorg. Dat we naar cliënten luisteren en de zorg van daaruit optimaliseren. En dat we dat niet doen door ze alleen vragenlijsten te laten invullen! Maar via allerlei wegen en op een structurele manier.
     

Kortom: niet langer moeten afvinklijstjes bepalend zijn, maar het gesprek over kwaliteit met cliënten en hun familie.

 

Zorgspagaat vraagt om gezamenlijke oplossingen

Er is door dit kabinet de afgelopen jaren enorm bezuinigd op de ouderenzorg. Daardoor hebben we 55.000 medewerkers moeten ontslaan, waarvan 37.000 medewerkers in verpleeghuizen. Daarnaast is de zorgvraag van bewoners in verpleeghuizen veel zwaarder dan enkele jaren geleden. Het zijn ouderen die zwaar dement zijn of lichamelijk zware beperkingen hebben. Dat vraagt om méér medewerkers (waarvan een deel op een hoger niveau) en om medewerkers met andere kennis en ervaring. Maar opleiden kost tijd en geld en de arbeidsmarkt is erg krap. Veel verpleeghuizen hebben openstaande vacatures die zij niet kunnen opvullen. Daarbij komt dat we voor het budget wat we nu hebben, maar 3 uur zorg per dag kunnen geven, terwijl we 24 uur voor iemand moeten zorgen. Wij vinden dat de tarieven daarom moeten worden herijkt.

 

We hebben de afgelopen jaren in de ouderenzorg ‘gerekt en gestrekt’ en daardoor zitten we nu op veel fronten in een spagaat: we willen meer aandacht, meer tijd, meer mankracht en meer vertrouwen. Er zijn verwachtingen bij het publiek en bij cliënten en hun familie die we niet (meer) waar kunnen maken. Daarom pleit ActiZ (ook bij een nieuw kabinet): voor een gezamenlijke arbeidsmarktaanpak en een investeringsagenda voor de ouderenzorg!

ActiZ logo RGB
ActiZ Persvoorlichting

Laatste nieuws