nieuws

bezuinigingen-zorg
07 september 2016VVT Nieuws

Wlz-budget voor 2016 te krap

Steeds meer zorgorganisaties krijgen van zorgkantoren te horen dat het budget voor de Wet langdurige zorg in 2016 te krap is om alle geleverde zorg te vergoeden. De NZa werkt aan een aanvullend advies over de toereikendheid van het Wlz budgettair kader 2016. ActiZ dringt er bij de NZa en het ministerie van VWS op aan dat er spoedig helderheid komt en dat er voldoende middelen komen voor de Wlz. 

ActiZ ontvangt toenemend signalen van zorgaanbieders dat zij van zorgkantoren te horen krijgen dat het budget voor de Wet langdurige zorg in 2016 te krap om alle geleverde zorg te vergoeden. De NZa werkt nu nog aan een aanvullend advies over de toereikendheid van het Wlz budgettair kader 2016. ActiZ dringt er bij de NZa en het ministerie van VWS op aan dat er spoedig helderheid komt en dat er voldoende middelen komen voor de Wlz.

Zorgkantoren vrezen tekorten

Zorgkantoren geven aan dat er onvoldoende middelen zijn om de rechtmatig geleverde Wlz-zorg in 2016 te vergoeden. Zij publiceren de uitnutting van de Wlz contracteerruimte op hun sites en geven de prognose aan voor de rest van het jaar. Zo geven drie van de vier grote Wlz-uitvoerders aanzienlijke tekorten aan voor het rest van het jaar.

Rechtmatige zorg moet vergoed worden

De NZa werkt op dit moment nog aan het advies of het Wlz-budget in 2016 toereikend is. Dat advies had eind augustus gereed moeten zijn, maar dat is nog niet het geval. ActiZ staat in nauw contact met de NZa en het Ministerie van VWS en dringt erop aan dat er snel helderheid komt over de tekorten en het definitieve Wlz-kader 2016. ActiZ vindt dat het geld de cliënt moet volgen en de rechtmatig geleverde zorg vergoed moet worden.

Onzekerheid voor cliënten, personeel en zorgorganisaties

Zolang er geen helderheid is, verkeren zorgaanbieders in onzekerheid of zij cliënten kunnen opnemen en weten zij niet welke zorg nog wordt vergoed. Terwijl zij op dit moment samen met hun personeel voor een grote kwaliteitsopgave staan.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws