nieuws

21 september 2016VVT Nieuws

ActiZ verheugd over de ophoging van Wlz budget 2016 met € 166 miljoen

Het ministerie van VWS voegt € 166 miljoen toe aan het budget voor de langdurige zorg (Wlz) in 2016 om aan de zorgvraag te kunnen voldoen. ActiZ is blij met deze verruiming. Eerder signaleerde ActiZ en de Nederlandse Zorgautoriteit dat het Wlz budget 2016 te krap was.

Het ministerie van VWS verwacht dat met de verruiming van de Wlz met € 166 miljoen voor 2016 voldoende middelen beschikbaar zijn om in te spelen op de stijgende zorgvraag en het voorkomen van problematische wachtlijsten, zie brief van VWS aan de Tweede Kamer.

Eerder hadden zorgkantoren aan zorgorganisaties laten weten dat er budgettekorten waren. Dat leidde bij zorgorganisaties tot onzekerheid over de betaling van de geleverde zorg en tot terughoudendheid bij het opnemen van wachtenden. ActiZ heeft hierover intensief aandacht gevraagd bij het ministerie van VWS en de NZa, zie ons artikel 'ActiZ blij met advies NZa om Wlz budget te verhogen'.

ActiZ is blij dat het Wlz budget voor 2016 nu is verruimd waardoor zorgorganisaties de zorg die cliënten nodig hebben kunnen bieden. Naast deze verruiming van het Wlz-budget blijft de mogelijkheid bestaan om de onbenutte Wlz-middelen bij de nacalculatie 2016 mee te nemen in de verrekening van de overproductie.

2017

Op basis van signalen ziet het ernaar uit dat het ministerie de Wlz-contracteerruimte 2017 in de lijn van 2016 bijstelt. De kaderbrief met de definitieve Wlz-contracteerruimte 2017 wordt eind oktober 2016 verwacht.

Eerstelijns verblijf

Ook is ActiZ content dat dat ministerie het budget voor eerstelijnsverblijf 2016 met € 29,5 miljoen heeft verhoogd, zie het bericht daarover.

 

 

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Herma_klein

Laatste nieuws