nieuws

01 augustus 2016Pers, VVT Nieuws, Zorg

ActiZ stuurt brandbrief over de wijkverpleging

ActiZ stuurt op maandag 1 augustus een brandbrief over de toenemende problemen in de wijkverpleging aan minister Schippers en staatssecretaris van Rijn. Meer patiënten, lagere vergoedingen, dreigende cliëntenstops en de beschikbaarheid van specialistische zorg zijn de grootste pijnpunten. Daarnaast neemt de druk op de wijkverpleegkundige toe als het gaat om 24-uurs beschikbaarheid en de toenemende registratielast. Een opeenstapeling van problemen die steeds duidelijker zichtbaar en voelbaar wordt. ActiZ vraagt de bewindslieden om in actie te komen en te voorkomen dat de continuïteit van de zorg aan cliënten in gevaar komt. Ouderenorganisaties ANBO en UnieKBO, beroepsvereniging V&VN en collega branche-organisatie BTN delen de zorgen van ActiZ.

2015: Terugvordering

Het aantal mensen dat wijkverpleging nodig heeft groeit o.a. als gevolg van het beleid dat ouderen langer thuis blijven wonen. Sinds 2015 wordt deze vorm van zorg betaald via de Zorgverzekeringswet. De zorgverzekeraars kopen voor hun klanten wijkverpleging in bij organisaties die deze zorg leveren. Hierover sluiten zorgverzekeraars contracten af met de zorgaanbieders. Deze contracten bleken in een aantal gevallen niet toereikend te zijn, omdat meer cliënten graag de zorg van een bepaalde zorgaanbieder wilden hebben dan in het contract voorzien was.

Onlangs werd duidelijk dat de zorgverzekeraars van plan zijn de in 2015 te veel geleverde en betaalde wijkverpleging (t.o.v. het afgesloten contract) terug te vorderen. Op deze manier negeren de zorgverzekeraars de keuzevrijheid van cliënten en brengen zij de zorgaanbieders in financiële problemen (zie ook ons bericht: "Zorgverzekeraars negeren klantwensen bij contractering wijkverpleging 2015" van 18 juli 2016).

2016: Keuzevrijheid in het geding

Dit probleem zet zich dit jaar voort. Ook nu dreigen de budgetplafonds van de afgesloten contracten ontoereikend te zijn. ActiZ heeft op dit moment een onderzoek lopen om te achterhalen in hoeverre deze plafonds ook dit jaar overschreden gaan worden. Daar waar zorgorganisaties het plafond bereiken en geen financieel risico willen lopen zijn zij gedwongen cliëntenstops in te stellen. Een maatregel die haaks staat op de keuzevrijheid van de cliënt.

2017: Minder geld, meer registratie

Inmiddels hebben de eerste verzekeraars aangegeven onder welke voorwaarden zij de contracten voor 2017 willen gaan afsluiten. ActiZ krijgt hier alarmerende berichten over van haar leden. De tarieven lijken weer lager uit gaan vallen en bovendien worden er extra eisen gesteld aan de registratie, waardoor de registratielast voor de wijkverpleegkundigen en verzorgende toe lijkt te gaan nemen (zie ook ons bericht "ActiZ veroordeelt plannen verzekeraars verplichte doelgroepenregistratie"van 21 juli 2016).

Verder lijkt het er op dat verzekeraars niet extra willen betalen voor duurdere zorg. Dit is bijvoorbeeld specialistische wijkverpleging, zoals de zorg bij een infuus voor de bestrijding van ernstige pijn, zorg in afgelegen gebieden en de beschikbaarheid van wijkverpleging voor 24 uur per dag gedurende 7 dagen per week. Zorgaanbieders die deze zorg leveren, overwegen hiermee te stoppen.

Actie vereist

De problemen stapelen zich op. De mooie beelden waarin de wijkverpleegkundige haar vak terug kreeg, blijken in praktijk ver te zoeken. Als het beleid wat de verzekeraars voorstellen wordt ingevoerd, zijn de consequenties duidelijk: de continuïteit van zorg loopt gevaar. Cliënten kunnen niet meer kiezen van wie zij de zorg graag ontvangen. Zorg die net iets ingewikkelder is, wordt niet meer geleverd. Het verzuim van medewerkers stijgt, want de druk op de wijkverpleging neemt steeds meer toe.

Zorgorganisaties komen in de problemen. “De minister en de staatssecretaris moeten hun verantwoordelijkheid nemen, nu blijkt dat het niet goed gaat in de wijkverpleging. Met het oog op de begrotingsbehandeling voor 2017 in het najaar is het van groot belang dat zij zich sterk maken voor voldoende financiële ruimte voor de wijkverpleging”, aldus Guus van Montfort, voorzitter van ActiZ. “Er moet door VWS worden ingegrepen om deze zorg beschikbaar te houden op die plekken waar de klant deze wil ontvangen, tegen een acceptabel tarief en met aanvaardbare voorwaarden”.

Brandbrief aan minister en staatssecretaris

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie