nieuws

20 juli 2016VVT Nieuws, Zorg

Cliënten en verpleegkundigen kritisch over terugvorderen geld wijkverpleging

Ook cliëntenorganisaties en V&VN hebben zich kritisch uitgelaten over de plannen van de zorgverzekeraars om geld terug te vorderen van zorgaanbieders wijkverpleging die in 2015 het budget hebben overschreden.

 

Unie KBO vreest dat continuïteit van wijkverpleegkundige zorg in de tweede helft van dit jaar in het geding komt. Keuzevrijheid voor nieuwe cliënten is dan eveneens niet meer aan de orde. Dit leidt tot onrust onder veelal kwetsbare cliënten. Unie KBO roept zorgverzekeraars op om zorg die rechtmatig is geleverd te vergoeden.

 

De ANBO kopt met: ‘Aanbieders wijkverpleging wéér de klos’. De ANBO is van mening dat zorgverzekeraars het beleid om langer zelfstandig te wonen gijzelen. En ziet het liefst dat zorgverzekeraars en aanbieders er gezamenlijk uitkomen.

 

Ook V&VN vinden de aangekondigde maatregelen van de zorgverzekeraars onbegrijpelijk: ‘dit stimuleert niet echt de substitutie-beweging’.

 

ActiZ krijgt –ook in deze zomerweken- iedere dag veel signalen van zorgaanbieders die wijkverpleging bieden en tal van problemen op zich af zien komen. Naast de opbrengstverrekening zijn dat o.a. de dreigende overschrijdingen van het budget 2016, de toenemende administratieve lasten als gevolg van de verplichte doelgroepenregistratie en de tariefvoorstellen voor 2017.

 

In een reactie laat Zorgverzekeraars Nederland op de website weten verbaasd te zijn over de reactie van ActiZ.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws