11 december 2019VVT Nieuws, Zorg

Oproep: Doe mee aan vervolgonderzoek eerstelijnsverblijf

Eerstelijnsverblijf (ELV) is een belangrijk antwoord om de verhoogde druk op de spoedketen aan te pakken. Zowel in preventief opzicht om acute zorgvragen te voorkomen als voor snelle uitstroom vanaf de SEH of na een ziekenhuisopname als het thuis (nog) even niet gaat. Optimale zorgcoördinatie bij eerstelijnsverblijf is cruciaal om met goede triage en toeleiding de juiste zorg op het juiste moment te kunnen bieden.

Onderzoek

De afdeling ouderengeneeskunde van het AMC is onder leiding van prof. Bianca Buurman een onderzoek gestart over hoe eerstelijnsverblijf landelijk is georganiseerd. ActiZ roept haar leden op om deel te nemen aan dit onderzoek. Door het invullen van deze vragenlijst helpt u mee om inzicht te geven hoe eerstelijnsverblijf landelijk wordt gebruikt en waar behoeften liggen.

De vragenlijst kan door iedereen ingevuld worden die nauw betrokken is bij de zorg die geleverd wordt op het eerstelijnsverblijf van zijn of haar organisatie. De vragen gaan onder andere over opname, kenmerken van de afdeling (aantal bedden en zorginzet) en het ontslag. Deze vragenlijst kan ook ingevuld worden door externe zorgverleners die niet in dienst zijn van een zorgorganisatie die eerstelijnsverblijf aanbiedt, bijvoorbeeld door huisartsen of de POH ouderenzorg die wel behandeling geven in de eerstelijnsverblijf.

Kelly Schroeder

Laatste nieuws