12 juni 2020Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Oproep: Beschrijvingen van goede zorg voor de GRZ en ELV gevraagd

Het kwaliteitsprogramma Beter Thuis werkt aan een ontwikkelagenda voor kwaliteitsstandaarden voor de geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf. De komende tijd wordt onderzocht wat er al ontwikkeld is in de praktijk. Deel uw beschrijvingen van goede zorg! Dit kan tot en met 15 juli.

Voorbeelden uit de praktijk

Voor de eerste fase van de programmeringsstudie zal gekeken worden naar wat er al ontwikkeld en beschikbaar is in de praktijk. Daarbij wordt gezocht naar ‘beschrijvingen van goede zorg’ voor de GRZ en eerstelijnsverblijf. Voorbeelden daarvan zijn: behandel/zorg-programma’s, zorgpaden, afspraken over inzet meetinstrumenten en vragenlijsten, regionale afspraken met betrekking tot triage, opnamebeleid, indicatiestelling etc. Uiteraard met betrekking op de GRZ en/of ELV. Dit is een brede omschrijving.

Het doel van deze fase is om zoveel mogelijk documenten vanuit de praktijk op te halen. Alle beschrijvingen zijn welkom. Omdat er al veel waardevolle stukken ontwikkeld zijn, vragen we u om die met ons te delen. Vervolgens kunnen we dan een gezamenlijke ontwikkelagenda maken voor wat eventueel nog aanvullend nodig is.

U kunt uw documenten tot en met 15 juli sturen naar Leonoor van Dam van Issel via e.f.vandamvanisselt@amsterdamumc.nl

Kwaliteitsagenda GRZ

Kwaliteitsstandaarden kunnen zorgverleners en zorgorganisaties ondersteunen bij het leveren van goede kortdurende intensieve zorg en behandeling aan hun cliënten en maken de zorgverlening bovendien inzichtelijker. Naar verwachting is de ontwikkelagenda eind 2020 gereed. De ontwikkelagenda is onderdeel van de kwaliteitsagenda GRZ.

Onderbouwing betere tarieven

Naast betere zorg, helpt concretisering van kwaliteit ook betere onderbouwing  voor het verkrijgen van passende tarieven voor GRZ en eerstelijnsverblijf.

Consortium GRZ

Het project wordt uitgevoerd door het Consortium Geriatrische Revalidatie, een samenwerking tussen branchevereniging ActiZ, beroepsvereniging Verenso, netwerk kaderartsen GRZ en GR-onderzoekers van Amsterdam UMC, LUMC, Universiteit Maastricht en Universiteit Tilburg.

 

anne lee edens

Laatste nieuws