13 oktober 2020VVT Nieuws, Wet en regelgeving

Oproep aan VWS en zorgkantoren over crisisopvang

ActiZ heeft samen met Verenso, VGN en NVAVG de minister van VWS gevraagd om snel te zorgen voor de randvoorwaarden voor de crisiszorg. In een brief aan Zorgverzekeraars Nederland vragen dezelfde partijen om werk te maken van het contracteren van voldoende plekken voor crisisopvang en voor vervolgzorg in 2021.

Goede samenwerking en voldoende opvang en vervolgzorg nodig

Bij crisiszorg gaat het om cliënten die met een inbewaringstelling (IBS), dikwijls na een beoordeling door de GGZ-crisisdiensten met spoed verplicht moeten worden opgenomen in een instelling. Gaat het om cliënten met –in hoofdzaak- dementie of een verstandelijke beperking, dan zijn zij aangewezen op een plek in Wet langdurige zorg waar de Wet zorg en dwang wordt toegepast. Dat vergt om een goede samenwerking tussen verpleeghuisbranche met de crisisdiensten van de GGZ en om voldoende geschikte plekken voor opvang en vervolgzorg in verpleeghuizen. ActiZ, Verenso, VGN en NVAVG hebben de ideeën daarover uitgewerkt in een gezamenlijk standpunt over de toekomst van de crisisdiensten.

Zorgen om voldoende plekken

De Nederlandse GGZ heeft in een brief van 22 september 2020 zijn zorgen geuit over de beperkte beschikbaarheid van plekken in de crisisopvang in de verpleeghuiszorg en de gehandicaptenzorg, en heeft aangekondigd  dat –wanneer die plekken niet tijdig beschikbaar komen–  de crisisdiensten van de GGZ geen ondersteuning meer zullen bieden aan de verpleeghuizen en gehandicaptenzorg. ActiZ deelt deze zorgen en gaat met VWS en de verzekeraars in gesprek over de randvoorwaarden en over het realiseren van voldoende plekken.

1-DSC_0056-001

Laatste nieuws