nieuws

30 september 2019Kwaliteit, Ondernemerschap, VVT Nieuws

Opbrengsten schrapsessies over pgb

Om de complexiteit van het PGB en de ervaren administratieve last bij de budgethouders te verminderen hebben in het voorjaar van 2019, in opdracht van het ministerie van VWS, enkele schrapsessies plaatsgevonden over het PGB. Ketenpartners en (vertegenwoordigers van) budgethouders namen hieraan deel. Per Saldo en Naar Keuze hebben eveneens een schrapsessie georganiseerd. Dit samen heeft geleid tot een groot aantal schrap- en verbeterwensen.

Deze schrapsessies leveren concreet aan te pakken acties op om de uitvoeringsprocessen pgb te verbeteren bij zorgkantoren en gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank.

Eerste 10 gedragen acties

Het digitale boekje ‘Ontregel het persoonsgebonden budget’ bevat de eerste 10 gedragen acties die nu direct al in de uitvoering van het pgb nader kunnen worden uitgewerkt. De overige schrap- en verbeterwensen van de verenigingen van budgethouders zullen met betrokken partijen verder verkend worden.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0443-001

Veronique Tubée

Laatste nieuws