02 april 2020VVT Nieuws, Werkgeverschap

Online platform Nationale Zorgklas voor kwalitatief en duurzaam opleiden van zorgpersoneel

ActiZ heeft het initiatief genomen om, in samenwerking met landelijke partijen uit onderwijs en werkveld, snel een digitaal opleidingsplatform voor de zorg mogelijk te maken. De Nationale Zorgklas wordt een landelijk platform waar laagdrempelig spoedcursussen, trainingsprogramma’s en coaching worden aangeboden, om mensen in deze crisistijd snel op te leiden om inzetbaar te zijn voor de zorg. Onze ambitie is om in week 16 de eerste spoedcursussen aan te kunnen bieden.

Steeds meer vraag naar crisisscholing

Door de verspreiding van het coronavirus staat het Nederlandse zorgsysteem onder grote druk en loopt de continuïteit van de zorg gevaar. Er is scholing nodig om huidig zorgpersoneel zo snel mogelijk te bekwamen in complexere werkprocessen én er is scholing nodig om mensen zonder specifieke zorgachtergrond binnen een zo kort mogelijke tijd voor te bereiden op het werken in de zorg. De Nationale Zorgklas biedt hiervoor op korte termijn de oplossing.

Online platform voor landelijk opleidingsaanbod

Via het landelijke platform ‘extra handen voor de zorg’ worden vraag en aanbod al samengebracht maar daarbij mist nog een opleidingsinfrastructuur die hierop aansluit. Daarom wordt op dit moment met man en macht gewerkt aan de Nationale Zorgklas, een landelijk platform waar laagdrempelig spoedcursussen, trainingsprogramma’s en coaching worden aangeboden.

Het platform biedt niet alleen een oplossing voor crisisscholing op korte termijn maar zal ook een duurzame oplossing bieden voor de langere termijn. De Nationale Zorgklas zal ook de komende jaren faciliteren dat een breed scala aan mensen kunnen worden opgeleid voor de zorg.

Het platform wordt toegankelijk voor alle mensen die willen werken in de zorg maar daarvoor nog kennis, kunde en/of ervaring missen. Er wordt hard gewerkt aan spoedcursussen die voor iedereen gratis toegankelijk zijn. In samenwerking met onderwijsinstellingen biedt het platform online trainingsprogramma’s aan, zodat ook mensen zonder ervaring in de zorg door vakdocenten geschoold kunnen worden. Tot slot biedt het platform ook passende begeleiding en coaching die nodig is in deze tijd.

Devie Rusch
Tim Kind 4k

Laatste nieuws