23 juli 2020Informatisering, VVT Nieuws

Online expertsessie: Opschalen van e-health met de SET (subsidie)

Health Valley en ZonMw organiseren op 10 september (10.00-11.00 uur) samen een online round-table, waarin wordt toegelicht wat de voordelen van de SET regeling is en hoe je een aanvraag samen met jouw zorginkoper indient.

Werk je al enige tijd met e-health oplossingen binnen jouw zorgorganisatie en sta je op het punt op deze op te schalen en te borgen? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) wellicht iets voor jou. Tot en met 2021 is budget beschikbaar. De stimuleringsregeling is bedoeld voor het realiseren van meer gebruikers, structurele inbedding en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren. Health Valley en ZonMw organiseren samen een online round table. Experts lichten toe wat de voordelen van deze regeling zijn en hoe je een aanvraag samen met jouw zorginkoper indient. In deze online sessie komen aan het woord:

  • Expert SET-regeling ZonMw
  • Zorgorganisatie (ontvanger SET-subsidie)
  • Zorginkoper (mede-aanvrager SET-subsidie)

Waar: online round table
Tijd: 10 september van 10.00 - 11.00 uur
Voor wie interessant: Aanbieders en inkopers van zorg of ondersteuning die e-health oplossingen willen opschalen en borgen.

Meer info en aanmelden vindt u hier.

Laatste nieuws