03 september 2020Informatisering, VVT Nieuws

Onderzoek RVS: Digitale zorg na de coronacrisis

De afgelopen maanden zijn in korte tijd veel nieuwe ervaringen opgedaan met digitale zorg. Vooral het gebruik van beeldbellen heeft een enorme vlucht genomen. Ook zijn nieuwe vormen van digitale zorg ontstaan of opgeschaald, zoals de Corona Check app of digitale dagbesteding. Waar innovaties de afgelopen jaren moeizaam van de grond kwamen, was er door de coronacrisis vaak geen andere keus. In dit advies beantwoordt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) de vraag van het ministerie van VWS hoe zij de snelle en zinvolle ontwikkelingen van digitale zorg op een goede manier kan continueren. Dat is een urgente vraag nu fysiek contact weer vaker mogelijk is.

 

 

Bekijk hier de animatie met de conclusies en aanbevelingen van het advies (1:40)

Lees hier het volledige advies (pdf)

 

Joost

Laatste nieuws