08 april 2020Kwaliteit, VVT Nieuws, Wonen

Onderhoud en inspectie van brandmeldinstallaties tijdens de coronacrisis

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor het onderhoud en de jaarlijkse inspectie en (her)certificering van brandmeldinstallaties (BMI). Daar waar onze zorggebouwen ‘op slot’ zijn, kan vanzelfsprekend geen onderhoud of inspectie plaatsvinden en in het algemeen zal gelden dat dit momenteel geen (hoge) prioriteit heeft bij zorgorganisaties.

ActiZ en de VGN hebben hierover afstemming gehad met Het CCV -beheerder van de onderhouds- en inspectieschema’s- en met vertegenwoordigers van de onderhoudsbedrijven en de inspectie-instellingen. We hebben met elkaar vastgesteld dat:

  • het uitvoeren van onderhoud en inspecties momenteel niet de eerste prioriteit heeft;
  • als een zorggebouw niet toegankelijk is moet de inspectie of het onderhoud worden uitgesteld of moet een alternatief gezocht worden.

Het CCV heeft dit op haar website gepubliceerd.

Het is aan te raden om met uw inspectie-instelling of onderhoudsbedrijf aan de hand van deze uitgangspunten concrete afspraken te maken: wat is de status van onderhoud en certificering op dit moment (bijvoorbeeld: certificaat verloopt binnenkort) en wat spreken we daarover in redelijkheid af. Ook is het verstandig het bevoegd gezag/de gemeente hierover te informeren.  

Legionellapreventie tijdens de coronacrisis

De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT), verantwoordelijk voor de controle op legionella-preventie, heeft uitspraken gedaan over legionellapreventie tijdens de coronacrisis: om te voorkomen dat op termijn een probleem kan ontstaan met legionellabesmettingen in de drinkwaterinstallaties wordt het volgende geadviseerd: voor ziekenhuizen en zorginstellingen geldt dat alle mensinzet gericht is op beheersing van het coronavirus. Medewerkers van de waterleidingmaatschappijen die watermonsters moeten nemen, krijgen geen toegang en het uitvoeren van legionellapreventie (spoelen en metingen van temperatuur van drinkwater) is momenteel niet de eerste prioriteit van de zorginstellingeninstellingen. Is een instelling niet toegankelijk voor mensen van buiten, stel de reguliere bemonstering voor legionella of voor de meetprogramma’s dan uit tot later dit jaar of zoek naar alternatieven. Kijk naar mogelijkheden om het spoelen van weinig gebruikte tappunten toch uit te kunnen voeren. Ga in het uiterste geval over van een frequentie van wekelijks spoelen naar 2-wekelijks spoelen”.

Lees hier het volledige bericht van de ILT.

Paulfoto

Laatste nieuws