26 juni 2020Financiering, VVT Nieuws, Zorg

NZa roept zorgverzekeraars en zorgaanbieders op tot deelname aan monitor contractering ELV en GRZ

De NZa geeft met de monitor gehoor aan de wens van ActiZ om het verloop van inkoop- en contracteerproces objectief in beeld te brengen. De monitor zal verricht worden over de inkoop 2020. Invullen kan tot en met 3 juli 2020.

Uitvraag inkoopervaringen

In de monitor contractering ELV en GRZ onderzoekt de NZa welke afspraken zorgaanbieders en zorgverzekeraars maken in de contracten en hoe dit proces verloopt. De monitor zal aanbevelingen bevatten voor het inkoop- en contracteerproces voor de komende jaren.

Naast deze uitvraag, worden er met de NZa separate afspraken gemaakt over monitoring tijdens het contracteringsproces 2021 voor de GRZ. Hier volgt zo spoedig mogelijk nadere informatie over.

Inbreng is hard nodig

Om een goed beeld te verkrijgen, roepen wij GRZ en ELV aanbieders op om ervaringen te delen. Een hoge respons is van belang voor een representatieve weergave van de markt en om de eerder geuite zorgen over de tariefontwikkeling en het contracteringsproces objectief te onderbouwen.

Vragenlijst

De link naar de vragenlijst vindt u hier. U heeft tot 6 juli om de vragenlijst in te vullen.

 

Kelly Schroeder

Laatste nieuws