13 augustus 2020VVT Nieuws, Zorg

NZa publiceert regelgeving 2021 voor GZSP

De NZa heeft haar beleidsregels voor de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) gepubliceerd.

De NZa heeft haar beleidsregels voor de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) gepubliceerd. Per 2021 worden alle onderdelen uit de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet.

Beleidsregel, nadere regel

Inmiddels zijn de beleidsregel, de regeling en de prestatie- en tariefbeschikking van de 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen' door de NZa gepubliceerd.

Tarieven

Prestaties Tarieven[1]
Zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten bieden Maximaal € 168,21
Zorg zoals gedragswetenschappers bieden Maximaal € 134,84
Zorg in een groep aan kwetsbare patiënten Maximaal € 78,14
Zorg in een groep aan lichamelijk gehandicapten/mensen met niet-aangeboren hersenletsel Maximaal € 96,17
Zorg in een groep aan patiënten met de ziekte van Huntington Maximaal € 99,62
Zorg aan patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg) Maximaal € 136,73
Reistoeslag zorgverlener Maximaal €  31,64
Onderlinge dienstverlening Vrij
Experiment Vrij

[1] De vastgestelde maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder

Overgangsregeling

Voor cliënten die in 2020 al gebruik maken van 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen', zowel in vorm van dagbehandeling groep als individueel, is een overgangsregeling opgesteld. In september publiceren we hierover een 'veel gestelde vragen-' lijst. Daarnaast ontwikkelt VWS nog een 'visual' rondom de overgangsregeling, die u kunt gebruiken in de communicatie richting cliënten. 

Mogelijkheid tot experimenteren en proeftuinen

Ook in 2021 is het mogelijk om voor een aantal zorgsoorten vrije afspraken te maken met zorgverzekeraars, bijvoorbeeld voor het doen van experimenten en proeftuinen. Meer informatie over de proeftuinen vindt u terug via de beleidsregel, de regeling en de prestatiebeschikking. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan contact op met a.edens@actiz.nl

Macrobeheersinstrument

De 'geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen', eerstelijnsverblijf en de geriatrische revalidatiezorg vallen onder hetzelfde budgettaire kader. Het macrobeheerinstrument (MBI) heeft het doel om eventuele overschrijding terug te laten storten in het Zorgverzekeringsfonds. Meer informatie over het MBI vindt u via de beleidsregel en regeling van de NZa.

anne lee edens

Laatste nieuws

anne lee edens

Laatste nieuws