nieuws

18 februari 2019Zorg

NZa onderstreept betere samenwerking spoedzorg

De organisatie van de acute zorgketen moet verder verbeteren, samenwerking is hierbij het sleutelwoord. Dat stelt de NZa in de Monitor Acute Zorg 2018, die onlangs is gepubliceerd. ActiZ verleende actief medewerking aan de totstandkoming van deze monitor, die sinds 2017 wordt bijgehouden. De oproep van de NZa onderstreept een eerder pleidooi van ActiZ voor een integrale aanpak van de spoedketen. ActiZ pleitte hiervoor naar aanleiding van eigen onderzoek uit 2018 naar de spoedzorg voor kwetsbare ouderen.[

Onder druk

Betere ketensamenwerking in de spoedzorg is volgens ActiZ ook van belang om het breed gedragen VWS-programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek te verwezenlijken. De realisatie van deze aanpak staat nu onder druk, omdat de benodigde investeringen in onder andere zorgcoördinatie, preventie, vroegsignalering en kostendekkende tarieven voor eerstelijnsverblijf en de wijkverpleging uitblijven, waarschuwt ActiZ.

Actie nodig

Uit de NZa-monitor blijkt onder meer dat de drukte in de acute zorg nog niet heeft geleid tot patiëntonveilige situaties, maar dat de door de toenemende vergrijzing en complexiteit van de zorgvragen van ouderen, de druk op de spoedzorg verder toeneemt. Dit resulteert vaker in een klinische opname met een langere ligduur en benodigde vervolgzorg. ‘Er is actie nodig om de drukte in de acute zorg ook in de toekomst op te kunnen blijven vangen. Samenwerking tussen alle ketenpartners in de acute zorg cruciaal is om de zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden’, aldus de NZa. Voorkomen van onnodige instroom en tijdige uitstroom vanuit de spoedzorg in het ziekenhuis naar de juiste vervolgzorg staan hierbij centraal.

20191008 foto eric newsroom.JPG

Laatste nieuws