07 april 2020Informatisering, VVT Nieuws

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is open tot vannacht 00.00 uur

Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Via de regeling is per aanvraag €50.000 beschikbaar. 

Update 07-04-2020

De regeling SET COVID-19 open tot vannacht 00:00

De regeling SET COVID-19 is sinds 9:00 vanmorgen weer open. Sinds de opening van de regeling vanochtend zijn er in korte tijd alweer heel veel nieuwe aanvragen ingediend. Dit betekent dat we, in verband met het bereiken van het subsidieplafond van € 23 miljoen, in de nacht van 7 op 8 april om 00.00 uur de regeling helaas weer moeten sluiten. Zie ook: rvo.nl/set-corona.

Hier vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen.

Het ministerie van VWS heeft leveranciers van devices voor beeldschermzorg verzocht om voldoende voorraad te reserveren voor de inzet voor zorg op afstand. Deze hebben aangegeven in de wereldwijde toewijzing voorrang te geven aan de zorgsector. Om zorgorganisaties te helpen bij een zo snel mogelijke implementatie van beeldschermzorg, biedt de regeling hiervoor een ‘Fasttrack Beeldschermzorg’ aan. Daarmee worden zorgorganisaties praktisch en direct ondersteund in het maken van de juiste keuzes.    

Per aanvraag is €50.000 beschikbaar. De subsidie wordt primair ingezet om projectkosten voor het implementeren van de digitale toepassingen te kunnen betalen. Hulp bij de implementatie mag ingehuurd worden. Daarnaast kan tot 50 % van het bedrag worden besteed aan technologie zoals aanschaf van licenties of apparaten.  Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Alle zorgaanbieders kunnen gebruik maken van de regeling door het indienen van een korte aanvraag. Aanvragers ontvangen binnen maximaal 5 werkdagen reactie. Na goedkeuring ontvangen zij binnen 5 werkdagen het subsidiebedrag. De noodregeling is open via rvo.nl/set-corona.

Voor wie is de regeling bedoeld?

De regeling is bedoeld voor de ondersteuning en zorg van thuiswonende ouderen, mensen met een chronische ziekte of beperking. Ook kan de regeling ingezet worden ter ondersteuning van de mantelzorger. 

Wie kunnen subsidie aanvragen?

De aanvrager is een aanbieder die zorg en/of ondersteuning biedt aan thuiswonende cliënten (of zorg en/of ondersteuning die gericht is op de terugkeer naar huis of ter ondersteuning van de mantelzorger). Dit gaat bijvoorbeeld om welzijnsorganisaties, aanbieders van wijkverpleging, GGZ-aanbieders en ziekenhuizen. 

Waarom is de regeling ingesteld?

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking komt onder druk te staan door het Covid-19 virus en de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Organisaties in de zorg hebben daarom snel behoefte aan meer technologische mogelijkheden om zorg op afstand te kunnen bieden, zoals beeldschermzorg, indicatiestelling via een app of medicatie-aanreiking via medicijndispensers.

Zijn er genoeg devices beschikbaar?

Het ministerie van VWS heeft leveranciers van devices voor beeldschermzorg verzocht om voldoende voorraad te reserveren voor de inzet voor zorg op afstand, gegeven de verwachte vraag vanuit de zorgsector. De leveranciers geven aan in hun wereldwijde allocatie voorrang te geven aan beeldschermzorg projecten. Op korte termijn kan naar verwachting aan de vraag worden voldaan.

Hoe komen zorgaanbieders aan deze devices?

Om zorgorganisaties die daar behoefte aan hebben te ondersteunen bij de keuzes kunnen zij via de Fasttrack Beeldschermzorg vanuit SET-UP bepalen welke typen devices en leveringsvorm het beste aansluiten bij de behoefte van hun cliënten. Op basis daarvan kunnen orders voor tablets worden geplaatst. Zorgorganisaties kunnen rechtstreeks orders plaatsen bij leveranciers en de kosten hiervan opvoeren bij de subsidieaanvraag.

Meer informatie rvo.nl/set-corona

Joost

Laatste nieuws