24 augustus 2020VVT Nieuws, Wonen

Nominatie van duurzame zorgprofessional

Tijdens het online congres Duurzame Zorg op 1 oktober 2020 wordt wederom de duurzame zorgprofessional van het jaar gekozen vanuit de Green Deal Duurzame Zorg. Op deze wijze wordt duurzaamheid in de zorg ook vanuit initiatieven van medewerkers zichtbaar gemaakt en biedt het inspiratie en de mogelijkheid van elkaar te leren met best practices.

Kent u een zorgprofessional in uw organisatie of nabije omgeving met een duurzaam idee passend bij de doelstellingen van de Green Deal: CO2 vermindering/energietransitie, circulair werken, medicijnresten uit water of gezonde leef- en werkomgeving? Of heeft deze zorgprofessional een duurzaam initiatief genomen dat al ingevoerd is in uw organisatie? Dan kunt u deze persoon tot uiterlijk 15 september opgeven voor de verkiezing voor De Duurzame Zorgprofessional 2020!

Nomineren?

Iemand nomineren kan door de persoon die u wil nomineren, uiteraard met diens toestemming, met naam, email, functie en idee door te geven aan: duurzamezorg@minvws.nl

Alle genomineerden worden op de Futureproof Community Zorg gezet met hun idee en een vakjury gaat op basis van een aantal criteria en spelregels kijken wie door kan naar de finale. De criteria en spelregels vindt u op: www.duurzamezorgprofessional.nl. Aan de verkiezing is een prijs verbonden, de vakjuryprijs. Naast de vakjuryprijs is er ook een publieksprijs, deze wordt door stemming op het platform van Futureproof Community Zorg bepaald.

1-DSC_0066-001

Laatste nieuws