04 augustus 2020Informatisering, VVT Nieuws

Nieuwe wegwijzer 2020 voor bekostiging digitale zorg

De NZa heeft een nieuwe Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020 gepubliceerd. Hierin zijn alle vernieuwingen in de bekostiging verwerkt.

Wat is er nieuw voor 2020?

De Wegwijzer voor 2020 is uitgebreid met nieuwe hoofdstukken over preventie en hulpmiddelen. En hoe deze zich verhouden tot de bekostiging van digitale zorg. Thuiszorgtechnologie als hulpmiddel voor mensen kan helpen bij voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals meer op afstand).

Voor 2020 zijn de aansprekende wijzigingen van de regels te vinden in de sectoren langdurige zorg, wijkverpleging en de medisch-specialistische zorg. Voor de langdurige zorg en wijkverpleging zijn de regels voor de aanvullende vergoeding voor thuiszorgtechnologie verruimd en vereenvoudigd. In overleg met het zorgveld zijn de regels in beide sectoren in samenhang en integraal aangepast.

1-DSC_0443

Laatste nieuws